СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, 1 курс, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 04.11.2020 г. (сряда) от 12.00 часа, ще бъде проведена присъствена среща относно информация за онлайн обучението през зимния семестър, в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета.).

По-подробна информация ще получите на пощата на курса

Присъствието не е задължително. Ще получите потребителските си имена в електронната поща на курса.