Търсят се Accessibility QA Testers. Подходящо за зрително затруднени студенти!!!

Компания е в търсене на Accessibility QA Testers. 
Идеалният кандидат притежава:
- Ежедневен опит някои или всички от изброените инструменти за екранен четец (Screen Reader Toold) - NVDA, JAWS, Voice OVer. 

Трябва да ги използва като част от ежедневието си.
- Отлично владеене на Английски език.
- Немският език се счита за предимство.
- Добри компютърни познания
Позицията предлага:
- Отлично възнаграждение.
- Сигурна, приятелска работна среда.
- Възможност за кариерно развитие.
- Привлекателен социален пакет.
- Трудов договор с пълни осигуровки и без подводни камъни.
За контакти: г-жа Марияна Василева, Емайл: mvasileva@digitanity.com
Тел. 0878806797