ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ търси да назначи възпитател с начална или предучилищна педагогика

ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви" търси да назначи възпитател с начална или предучилищна педагогика за следобедна смяна 14:30-18:30 ч. 
Възможност за сключване на постоянен трудов договор и поемане на класно ръководство.
Предлага се спокойна, мотивираща и креативна работна среда. 
Училището се намира в гр. София, район Витоша, бул. "Цар Борис III", № 224, етаж 3 (в Сградата на ДИУУ, към СУ "Св. Климент Охридски", етаж 3).
Изисквания: бакалавър или магистър ПНУП или студенти по специалността. 
Кандидатстване на: oyalamova@unischool.bg