200 ОУ „Отец Паисий“ в с. Лозен търси да назначи начален учител ЦОУД по заместване

200 ОУ „Отец Паисий“, намиращо се в с. Лозен, район Панчарево ул. Иван Пешев 1, търси да назначи начален учител ЦОУД по заместване.

За контакти: тел. 029926224 – канцелария.

bs200lz@abv.bg,  www.200ou.org