Факултетен съвет

Проф. дпн Милен Замфиров

Проф. дн Лаура Димитрова

Проф. дн Любен Витанов

Проф. дпн Мира Цветкова

Проф. дпсн Нели Василева

Проф. дпн Николай Попов

Проф. дн Радослав Пенев

Проф. дн Розалина Енгелс-Критидис

Проф. д-р Адриан Георгиев

Проф. д-р Бисера Вълева

Проф. д-р Габриела Кирова

Проф. д-р Емилия Евгениева

Проф. д-р Екатерина Софрониева

Проф. д-р Илиана Мирчева

Проф. д-р Любослава Пенева

Проф. д-р Маргарита Бакрачева

Проф. д-р Неда Балканска

Проф. д-р Николай Цанев

Доц. д-р Анна Георгиева

Доц. д-р Анна Трошева

Доц. д-р Галина Георгиева

Доц. д-р Данка Щерева

Доц. д-р Иван Душков

Доц. д-р Лора Спиридонова

Доц. д-р Любка Алексиева

Доц. д-р Магдалена Гюрова-Стоянова

Доц. д-р Марина Пиронкова

Доц. д-р Пенка Шапкова

Гл. ас. д-р Александър Ранев

Гл. ас. д-р Гергана Михайлова

Гл. ас. д-р Гергана Христова

Гл. ас. д-р Маргарита Томова

Гл. ас д-р Цветослав Николов

Гл. ас. д-р Явор Грънчаров

Снежина Михайлова – докторант

Протоколи от ФС (достъп със СУСИ акаунт)