Общо събрание

ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

Председател: проф. д-р Илиана Мирчева

Зам. председател: доц. д-р Марина Пиронкова

Протокол от Общото събрание – 04.11.2022 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА (Октомври 2021 г. – Октомври 2022 г.)

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА (31 октомври 2020 г. – 31 октомври 2021 г.)

Протокол от Общо събрание на ФНОИ – 26.10.2020

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА (31 октомври 2019 г. – 31 октомври 2020 г.)

Протокол от Общо събрание на ФНОИ – 10.12.2019

МАНДАТНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” (октомври 2019 г. – октомври 2023 г.) – Доц. дпн Милен Замфиров, Декан на Факултета

Протокол от Общо събрание на ФНОИ – 31.10.2019

Покана за Общо събрание на ФНОИ – 31.10.2019

О Т Ч Е Т
на деканското ръководство на Факултета по науки за  образованието и изкуствата при Софийски университет “Св. Климент Охридски” за периода ноември 2015 година – октомври 2019 година (ноември 2018 година – октомври 2019)

Кандидатури за Декан на ФНОИ, мандат 2019-2023:

проф. д-р Адриан Георгиев

доц. дпн Милен Замфиров