СУ "Св. Климент Охридски"
Факултет по науки за образованието и изкуствата
Разпис29.10.2021 г.
ОКС Бакалавър, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2021-2022  

ФНОИ

Специалност
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. Гр. дизайн, ІV курс, VII сем. Гр. дизайн, ІІІ курс, V сем.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,III курс,V сем. ИИ,II курс,III сем.
ИИ,IV курс,VII сем. ИИ,I курс,I сем. Логопедия,III курс,V сем.
Логопедия,II курс,III сем. Логопедия,IV курс,VII сем. Логопедия,I курс,I сем.
ММТТ, ІІІк.,V сем. ММТТ,IV курс, VII сем. ММТТ,Iкурс,Iсем.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем. МПХК,III курс,V сем. МПХК,II курс,III сем.
МПХК,IV курс,VII сем. МПХК,I курс,I сем. Музика,III курс,V сем.
Музика,II курс,III сем. Музика,IV курс,VII сем. Музика,I курс,I сем.
НУПЧЕ,III курс,V сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
НУПЧЕ,I курс,I сем. ПНУП,III курс,V сем. ПНУП,II курс,III сем.
ПНУП,IV курс,VII сем. ПНУП,I курс,I сем. ПУПЧЕ,III курс,V сем.
ПУПЧЕ,II курс,III сем. ПУПЧЕ,IV курс,VII сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем.
Соц. п-ка,III курс,V сем. Соц. п-ка,II курс,III сем. Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
Соц. п-ка,I курс,I сем. Спец.педаг.,III курс,V сем. Спец. п-ка,II курс,III сем.
Спец.п-ка, IVкурс, VII сем. Спец. п-ка,I курс,I сем. ФВС,III курс,V сем.
ФВС,II курс,III сем. ФВС,IV курс,VII сем. ФВС,I курс,I сем.
Преподаватели
проф. Ант. Анчева гл.ас. д-р Анета Атанасова д-р А. Байтошев
доц. д-р А. Георгиева доц. д-р Антония Замбова х. пр. Аспарух Мачирски
проф. д-р Ан. Пастирова доц. д-р Анна Трошева доц. д-р А. Хиджов
доц. д-р А. Цоловска проф. д-р Адр. Георгиев докт. Александра Димитрова
гл. ас. д-р Ал. Ранев гл. ас. д-р Антоан Божинов проф. дн Б. Ангелов
проф. д-р Б. Вълева проф. дфн Б. Вълчев доц. д-р Б. Мангова
гл. ас. д-р Биляна Рангелова проф. Б. Филчев проф. д-р В. Гюрова
гл. ас. д-р Вероника Димитрова доц. д-р В. Караатанасов хон. преп. Васил Нанчев
ст. преп. Ванина Петрова гл. ас. д-р В. Стоянова докт. Венера Фингарева
ас. В. Халачева ас. д-р Венелина Цветкова доц. Вл. Господинов
ас. д-р Владимир Наков д-р Г. Бунджулова ас. Габриела Валентинова-Методиева
ас. д-р Г. Георгиев доц. д-р Галина Георгиева гл. ас. д-р Г. Герджиков
проф. д-р Г. Игнатов доц. д-р Г. Кирова ас. д-р Г. Минковска
гл. ас. д-р Г. Михайлова гл. ас. д-р Г. Христова гл. ас. д-р Далия Ал-Халил
ас. д-р Диана Андонова хон. преп. Димитър Асенов доц. д-р Д. Атанасов
проф. дн Д. Данов доц. д-р Данчо Дилков доц. д-р Д. Игнатова
доц. д-р Димо Кръстев гл. ас. д-р Д. Кръстева д-р Детелина Пангелова
проф. Диана Попова гл.ас. д-р Десислава Тилева доц. д-р Д. Щерева
гл.ас. д-р Елена Бояджиева гл. ас. д-р Емилия Кабакова проф. д-р Ек. Софрониева
проф. д-р Ел. Джамбазова проф. д-р Ем. Евгениева проф. д-р Здр. Лалчев
хон. ас. И. Андровски д-р Ивана Давидков Ина Минкова
проф. д-р И. Пелтекова доц. д-р Ив. Бардов гл. ас. д-р Ив. Душков
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова ас. д-р Иван Симеонов проф. д-р Ил. Мирчева
гл. ас. д-р Ил. Симеонова х. пр. Йордан Мачирски гл. ас. д-р Катерина Войнова
доц. д-р К. Герджиков проф. д-р К. Караджова проф. К. Костов
гл. ас. д-р К. Рачева ас. Катя Стоянова Карина Узунова
х. пр. Калин Цанов хон.преп. доц. д-р Колечка Шопова доц. д-р К. Щерева
проф. дпн Кл. Сапунджиева гл. ас. д-р Кр. Дренска проф. д-р Кр. Каваклова
ас. д-р Красимир Костов доц. д-р Л. Алексиева доц. дн Л. Витанов
проф. дпсн Людмил Георгиев проф. дн Л. Димитрова доц. д-р Л. Загорчев
гл. ас. д-р Л. Зафирова гл. ас. д-р Л. Кулелиев проф. дн Л. Малинова
проф. д-р Л. Пенева доц. д-р Лора Спиридонова докт. Марина Александрова
гл. ас. д-р Марина Апостолова проф. дн М. Баева проф. д-р М. Бакрачева
доц. М. Блажиева гл. ас. д-р М. Валявичарска доц. д-р М. Димчева
проф. дпн М. Замфиров доц. д-р М. Пиронкова д-р Мария Радева
доц. д-р М. Стоянова д-р Марина Стоянова доц. д-р М. Терзийска
гл. ас. д-р М. Томова проф. дпн М. Цветкова ас. д-р Мартин Ценов
проф. дпсн Наталия Александрова проф. д-р Н. Балканска проф. д-р Нели Бояджиева
гл. ас. д-р Никола Вангелов проф. дпсн Нели Василева доц. д-р Николай Димитров
гл.ас. д-р Н. Николов проф. д-р Н. Петрова проф. дпн Н. Попов
гл. ас. д-р Н. Танкушева доц. д-р Н. Цанев ас. Емануела Крондева
проф. д-р Орл. Дворянов х. пр. д-р П. Ангелкова гл. ас. д-р П. Колев
доц. д-р П. Шапкова доц. д-р П. Ангелова гл. ас. д-р Пл. Минчев
ас. д-р Рая Генчева гл. ас. д-р Р. Димитрова проф. дн Р. Енгелс
гл. ас. д-р Рая Ковачева проф. дн Р. Пенев хон. пр. Рада Пилюшка
доц. д-р Р. Тодорова хон. преп. Саша Божилова хон. преп. д-р Румяна Ходжажикова
С. Белухова д-р Силвия Вълчева гл. ас. д-р Силвана Карагьозова
доц. д-р Светослав Косев ас. д-р Славина Лозанова гл. ас. д-р Стефан Марков
гл. ас. д-р Стефан Милетиев докт. Снежина Михайлова доц. д-р Сн. Бисерова
проф. д-р Ст. Алтъков проф. д-р Ст. Белчева, дм гл. ас. д-р Стефан Петров
доц. д-р Ст. Стефанов доц. д-р Т. Борисова д-р Траян Делчев
доц. д-р Т. Казанджиева проф. д-р Т. Стоева гл. ас. д-р Хр. Белева
доц. д-р Хр. Карагьозов проф. Хр. Кафтанджиев х.пр. д-р Хр. Христова
проф. д-р Ц. Коларова проф. д-р Ц. Попзлатева гл.ас. д-р Цветослав Николов
гл. ас. д-р Цв. Петрова проф. дпн Цв. Ценова проф. дфн Юл. Стоянова
гл. ас. д-р Я. Грънчаров гл. ас. д-р Яна Станева  
Зали
Зала 2 Зала 213 Зала 230
Зала 301 Зала 313 Зала 323 А
Зала 400 Зала 403 Зала 500
Зала 504 Зала 512 Зала 601
Зала 604 Зала 605 Зала 606
Зала 607 Зала 608 Зала 610
Зала 611 Графично ателие Ресурсен център ПДИН
Скулптурно ателие бл.2 МКЦ бл.2, Студио 1
бл.2/ Студио 2 бл.2/Зала 504 бл.2/Зала 505
бл.2/Зала 518 бл.2/Фонотека бл.2/Студио, ет.5