SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
Факултет по науки за образованието и изкуствата
Разписи на занятия3.12.2023 г.
Редовно обучение, зимен семестър на учебната 2023-2024 г.  

ФНОИ

Специалност
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. Гр. дизайн, ІV курс, VII сем. Гр. дизайн, ІІІ курс, V сем.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,III курс,V сем. ИИ,II курс,III сем.
ИИ,IV курс,VII сем. ИИ,I курс,I сем. Логопедия,III курс,V сем.
Логопедия,II курс,III сем. Логопедия,IV курс,VII сем. Логопедия,I курс,I сем.
ММТТ, ІІІк.,V сем. ММТТ,IV курс, VII сем. ММТТ,Iкурс,Iсем.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем. МПХК,III курс,V сем. МПХК,II курс,III сем.
МПХК,IV курс,VII сем. МПХК,I курс,I сем. Музика,III курс,V сем.
Музика,II курс,III сем. Музика,IV курс,VII сем. Музика,I курс,I сем.
НУПЧЕ,III курс,V сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
НУПЧЕ,I курс,I сем. ПНУП,III курс,V сем. ПНУП,II курс,III сем.
ПНУП,IV курс,VII сем. ПНУП,I курс,I сем. ПУПЧЕ,III курс,V сем.
ПУПЧЕ,II курс,III сем. ПУПЧЕ,IV курс,VII сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем.
Соц. п-ка,III курс,V сем. Соц. п-ка,II курс,III сем. Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
Соц. п-ка,I курс,I сем. Спец.педаг.,III курс,V сем. Спец. п-ка,II курс,III сем.
Спец.п-ка, IVкурс, VII сем. Спец. п-ка,I курс,I сем. ФВС,III курс,V сем.
ФВС,II курс,III сем. ФВС,IV курс,VII сем. ФВС,I курс,I сем.
Преподаватели
проф. дн Ант. Анчева гл.ас. д-р Анета Атанасова доц. д-р А. Георгиева
ас. Александра Гогова доц. д-р Антония Замбова х. пр. Аспарух Мачирски
доц. д-р Анна Трошева доц. д-р А. Хиджов проф. д-р А. Цоловска
проф. д-р Адр. Георгиев доц. д-р Ал. Ранев ас. Анатоли Николов
гл. ас. д-р Антоан Божинов ас. Арпи Масихи гл. ас. д-р Б. Бунджулова
проф. д-р Б. Вълева проф. дфн Б. Вълчев доц. д-р Б. Мангова
гл. ас. д-р Биляна Рангелова гл. ас. д-р Б. Узунова проф. Б. Филчев
докт. В. Вълкова проф. д-р В. Гюрова доц. д-р В. Караатанасов
ст. преп. Ванина Петрова гл. ас. д-р В. Стоянова гл. ас. д-р Венелина Цветкова
доц. Вл. Господинов ас. д-р Владимир Наков д-р Г. Бунджулова
ас. д-р Габриела Валентинова-Методиева доц. д-р Галина Георгиева гл. ас. д-р Г. Георгива-Дървеничарска
проф. д-р Г. Игнатов гл. ас. д-р Г. Минковска гл. ас. д-р Г. Михайлова
проф. д-р Г. Неделчева гл. ас. д-р Г. Христова гл. ас. д-р Диана Андонова
хон. преп. Димитър Асенов доц. д-р Д. Атанасов проф. дн Д. Данов
доц. д-р Данчо Дилков доц. д-р Д. Игнатова доц. д-р Димо Кръстев
гл. ас. д-р Д. Кръстева проф. Диана Попова гл.ас. д-р Десислава Тилева
докт. Д. Хаджиева доц. д-р Д. Щерева доц. д-р Елена Бояджиева
докт. Елена Заркова гл. ас. д-р Емилия Кабакова гл. ас. д-р Е. Стоилова
проф. д-р Ек. Софрониева проф. д-р Ел. Джамбазова проф. д-р Ем. Евгениева
ас. Емануела Крондева докт. З. Савчева проф. д-р Здр. Лалчев
ас. д-р И. Дикова проф. дн И. Кабаков И. Неделчева
проф. д-р И. Пелтекова доц. д-р Ив. Бардов доц. д-р Ив. Душков
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова гл. ас. д-р Иван Симеонов проф. д-р Ил. Мирчева
гл. ас. д-р Ил. Симеонова х. пр. Йордан Мачирски гл. ас. д-р Катерина Войнова
докт. К. Георгиева доц. д-р К. Герджиков проф. дпн К. Караджова
хон. преп. К. Касабова проф. К. Костов Кремена Пръвчева
гл. ас. д-р К. Рачева ас. Катя Стоянова хон.преп. доц. д-р Колечка Шопова
доц. д-р К. Щерева проф. дпн Кл. Сапунджиева гл. ас. д-р Кр. Дренска
гл. ас. д-р Кр. Костов доц. д-р Л. Алексиева проф. дн Л. Витанов
проф. дпсн Людмил Георгиев проф. дн Л. Димитрова доц. д-р Л. Загорчев
гл. ас. д-р Л. Зафирова гл. ас. д-р Л. Кисьова гл. ас. д-р Л. Кулелиев
проф. д-р Л. Пенева доц. д-р Лора Спиридонова докт. Л. Стоилова
ас. Марина Александрова ас. Мирослава Андонова гл. ас. д-р Марина Апостолова
проф. д-р М. Бакрачева доц. М. Блажиева гл. ас. д-р М. Валявичарска
доц. д-р М. Димчева проф. дпн М. Замфиров гл. ас. д-р Мартин Ненов
доц. д-р М. Пиронкова ас. д-р Мария Радева доц. д-р М. Стоянова
ас. д-р Марина Стоянова доц. дн М. Терзийска гл. ас. д-р М. Томова
проф. дпн М. Цветкова гл. ас. д-р Мартин Ценов доц. д-р Мая Чолакова
ас. д-р Майа Антова проф. дпсн Наталия Александрова проф. д-р Н. Балканска
проф. д-р Нели Бояджиева проф. дпсн Нели Василева гл. ас. д-р Н. Иванова
хон. преп. Надежда Методиева гл.ас. д-р Н. Николов проф. д-р Н. Петрова
проф. дпн Н. Попов гл. ас. д-р Н. Танкушева проф. д-р Н. Цанев
проф. д-р Орл. Дворянов гл. ас. д-р П. Колев доц. д-р П. Шапкова
доц. д-р П. Ангелова гл. ас. д-р Пл. Минчев гл. ас. д-р Рая Генчева
гл. ас. д-р Р. Димитрова проф. дн Р. Енгелс гл. ас. д-р Рая Ковачева
проф. дн Р. Пенев доц. д-р Р. Тодорова С. Белухова
ас. С. Бозов д-р Силвия Вълчева гл. ас. д-р Силвана Карагьозова
проф. д-р Св. Косев гл. ас. д-р Стефан Марков доц. д-р Стефан Милетиев
ас. С. Михайлова С. Соколова гл. ас. д-р Славина Лозанова
доц. д-р Сн. Бисерова проф. д-р Ст. Алтъков проф. д-р Ст. Белчева, дм
гл. ас. д-р Стефан Петров доц. д-р Ст. Стефанов доц. д-р Т. Борисова
д-р Траян Делчев доц. д-р Т. Казанджиева докт. Т. Майони
проф. д-р Т. Стоева д-р Ф. Оджаков гл. ас. д-р Хр. Белева
доц. д-р Хр. Карагьозов х.пр. д-р Хр. Христова проф. д-р Ц. Коларова
проф. д-р Ц. Попзлатева гл.ас. д-р Цветослав Николов гл. ас. д-р Цв. Петрова
проф. дпн Цв. Ценова гл. ас. д-р Я. Грънчаров гл. ас. д-р Я. Сивилова
гл. ас. д-р Яна Станева  
Зали
Зала 2 Зала 213 Зала 230
Зала 301 Зала 302 Зала 303
Зала 304 Зала 305 Зала 306
Зала 307 Зала 308 Зала 309
Зала 310 Зала 313 Зала 323 А
Зала 400 Зала 403 Зала 413
Зала 414 Зала 415 Зала 416
Зала 500 Зала 504 Зала 505
Зала 506 Зала 512 Зала 513
Зала 514 Зала 601 Зала 604
Зала 605 Зала 606 Зала 607
Зала 608 Зала 610 Зала 611
Графично ателие Ресурсен център Скулптурно ателие
Терапевтична зала Център по кинезитерапия - ФНОИ бл. 2 Студио 4
бл.2 МКЦ бл.2, Студио 1 бл.2/ Студио 2
бл.2/Зала 506 бл.2/Зала 518 бл.2/Зала 524
бл.2/Зала 525 бл.2/Зала 526 бл.2/Зала 530
бл.2/Фонотека бл.2/Студио, ет.5  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (3.12.2023 г. 17:46)