РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

доц. Милена Блажиева

доц.д-р Лора Спиридонова

доц. д-р Любен Витанов

доц. д-р Марина Пиронкова

доц. д-р Неда Балканска

доц. д-р Таня Казанджиева

 

СЪТРУДНИЦИ:

Графичен дизайн: Буян Филчев и Явор Грънчаров

Превод: Христина Белева

Коректор: Даниела Кръстева

Техническа поддръжка: Евгени Венков