Vol. 11 No. 1 (2019): Journal of Science, Culture and Education

View All Issues

 

Изданието се реализира по проект "Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации", финансиран от Фонд научни изследвания на СУ "Св. Климент Охридски"