URBAN WALLS (ГРАДСКИ СТЕНИ)

Main Article Content

Лаура Димитрова

Резюме

Рецензия за самостоятелната изложба URBAN WALLS (ГРАДСКИ СТЕНИ) на Снежина Бисерова в галерия „Сан Стефано“, София. Изложбата разкрива субективното отношение на художничката към живота в градска среда, основаващо се както на артистичната ѝ интуиция, така и на задълбочено осмисляне на явленията и процесите в съвременния град.


A review of Snezhina Biserova’s solo exhibition URBAN WALLS at San Stefano Art Gallery in Sofia. The exhibition manifests the subjective attitude of the artist to a life in an urban setting, evolving on the basis of her artistic intuition as well as on an in-depth reflections of phenomena and processes under way in the city of today.

Article Details

Категория
Изкуства