СУБИТАЦИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЧИСЛОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Main Article Content

Галина Георгиева

Резюме

В статията се представят по-известни теории и изследвания по отношение на субитацията като средство за развиване на числовите компетентности у децата от предучилищна възраст (от англ. – subitizing), както и значимостта на развиването на такъв тип умения като необходимо условие за бъдещия им успех в училище.


Ключови думи: субитация, предучилищна възраст, обучение по мате-
матика


The article examines some seminal theories and studies which address the concept of subitizing as a tool for the development of numerical competences as well as the importance of developing such skills in preschool children as a necessary precondition for their future success in school.


Key words: subitizing, preschool children, mathematics education

Article Details

Категория
Педагогика и образование