Семестриални изпити

Изпитна сесия март – април и юни-юли 2022-2023 (задочно обучение)

Изпитна сесия, зимен семестър 2022-2023

Изпитна сесия септември 2021-2022

Изпитна сесия, летен семестър 2021-2022

Допълнителната сесия, 4 курс – редовно и  задочно обучение, период – 28.03.2022 г. – 10.04.2022 г.

Изпитна сесия януари-февруари на учебната 2021-2022 г.

Изпитна сесия, зимен семестър 2021-2022

Изпитна сесия септември 2020-2021

Изпитна сесия юни – септември 2020-2021

ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ – МАРТ 2021

Изпитна сесия март – април и юни-юли 2020-2021 (задочно обучение)

ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ЧЕТВЪРТИ КУРС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ФЕВРУАРИ 2021 г.

Изпитна сесия януари-февруари на учебната 2020-2021 г.

Изпитна сесия, зимен семестър 2020-2021

Изпитна сесия септември 2019-2020

Изпитна сесия юни – септември 2019-2020

Изпитна сесия март – април 2019-2020 (Задочно обучение)

Изпитна сесия ноември – януари 2019-2020

Изпитна сесия юни – септември 2018-2019

Изпитна сесия март-юли на учебната 2018-2019 г.

Изпитна сесия януари-февруари на учебната 2018-2019 г.

en_USEnglish