ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ЧЕТВЪРТИ КУРС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ФЕВРУАРИ 2021 г.

КАТЕДРА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“

доц. Анна Георгиева  –         09.02.2021, 9.00 , Мудъл – ДЧП

                                                09.02.2021, 10.30 – Мудъл – ДБЕЛ

доц. Таня Борисова –           09.02.2021, Мудъл ОНУП

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил

за ПНУП, з.о., 4 курс по ПУДБЕЛ – краен срок: 09.02.2021 г.

доц. Любка Алексиева –      13.02.2021, 10.00 ч.  

проф. Ил. Мирчева –            09.02.2021

КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“

проф. Б. Ангелов                  – 10.02.2021 /предварителна връзка по ел. поща bmangelov@abv.bg

гл. ас. Г. Георгиева               – 10.02.2021

КАТЕДРА „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“

проф. Нели Петрова – 9 февруари, от 13 ч.  изпит ликвидационен 

Hosted by SAPI SAPI

https://isdp-dul.my.webex.com/isdp-dul.my/j.php?MTID=meaf783a5d26cbdaf842593fa038a76ca

Tuesday, Feb 9, 2021 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

Meeting number: 182 549 3317

Password: HykFZQmi337 (49539764 from phones and video systems)

Join by video system

Dial 1825493317@webex.com

You can also dial 173.243.2.68 and enter your meeting number.

Join by phone

+359-2-935-8687 Bulgaria Toll

Access code: 182 549 3317

Доц. Марина Пиронкова – Изпитът по История на социалната педагогика ще се проведе в Мудъл.Линкът за изпита е 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=54505

с ключ за самозаписване 1235

Датата е 11.02. начален час 12.00.

Гл. ас. Ал. Ранев – 12.02.2021, 10.00 /предварителна връзка с преподавателя по ел. поща/

Проф. Ст. Белчева  Предварителен контакт до 11.02.21г, в който има: Име, Ф№ и дисциплината на имейл адрес  stilijansb@uni-sofia.bg  и дата за изпита  за спец. Социална педагогика  – 13.02. (събота) – 13:00 h 

КАТЕДРА „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“

Проф. Ст. Белчева  Предварителен контакт до 11.02.21г, в който има: Име, Ф№ и дисциплината на имейл адрес  stilijansb@uni-sofia.bg  и дата за изпита за спец. Специална педагогика  – 13.02.21 (събота) – 10:00 h