График за провеждане на изпитите за допълнителната сесия, 4 курс – редовно и задочно обучение, период – 28.03.2022 г. – 10.04.2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р НЕЛИ ПЕТРОВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72960
Ключ за самозаписване: 1235
Основи на социалната работа – 6.04.2022 г. 10 ч. Мудъл
Методи на социалната работа – 6.04.2022 г. 13 ч. Мудъл
Социално-педагогическа работа с правонарушители – 5.04.2022 г. 9 ч. Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р НЕЛИ ПЕТРОВА, ДОЦ. Д-Р МАРИНА ПИРОНКОВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72961
Ключ за самозаписване: 1235
Основи на социалната педагогика – 5.04.2022 г. 14.30 ч. Мудъл
Професионализация на приемната грижа-Разработките изпращат до 6.04.2022 г. в Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р ЦЕЦКА КОЛАРОВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72962
Ключ за самозаписване: 1235
Гражданско образование – 8.04.2022 г. 10 ч. Мудъл
Образование по правата на човека и на детето – 4.04.2022 г. 10 ч. Мудъл
Компетенции за социални услуги – 8.04.2022 г. 12 ч. Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ –  ДОЦ. Д-Р КОСТА ГЕРДЖИКОВ
Дидактология – 5.04.2022 г. 10 ч. по мейл  kostag53@abv.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
Обща и училищна психодиагностика – до 6 април 2022 г. по мейл alexandrovan@yahoo.com
Педагогическа психология – до 6 април 2022 г. по мейл alexandrovan@yahoo.com

ПРЕПОДАВАТЕЛ –  ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Теория и практика на социално-психологическия тренинг – до 10.04.2022 г. по мейл по мейл n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ –  ПРОФ. ДПСН СОНЯ КАРАБЕЛЬОВА
Управление и развитие на човешките ресурси – до 10.04.2022 г. по мейл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ГЛ. АС. Д-Р АЛЕКСАНДЪР РАНЕВ
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72963
Ключ за самозаписване: 1235
Теоретични основи на възпитанието – 30.03.2022 г. 10 ч. Мудъл – изпитните материали да бъдат качени в курса до 29.03.2022
Социално-педагогическа работа в училище – 31.03.2022 г.  10 ч. Мудъл – изпитните материали (клиповете) да бъдат изпратени на имейл
Текуща социално-педагогическа практика – 1.04.2022 г. 10 ч. Мудъл – изпитните материали да бъдат качени в курса до 30.03.2022
Мениджмънт на класа – 30.03.2022 г. 14 ч. Мудъл – изпитните материали да бъдат качени в курса до 29.03.2022

ПРЕПОДАВАТЕЛ –  ГЛ. АС. Д-Р АЛЕКСАНДЪР РАНЕВ, ГЛ.АС. Д-Р ЦВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72963
Ключ за самозаписване: 1235
Позитивни подходи и физическа намеса при работа с деца – 1.04.2022 г. 14ч.  Мудъл – изпитните материали да бъдат качени в курса до 30.03.2022

ПРЕПОДАВАТЕЛ –  ПРОФ. ДПСН КЛАВДИЯ САПУНДЖИЕВА
Социално-педагогическа работа със семейството – до 9.04.2022 г. по мейл sapundjievak@abv.bg

КУРСОВА РАБОТА – Всички курсови работи се изпращат до съответния научен ръководител по мейл до 5.04.2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ И „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Проф.дн Лаура Димитрова, Гл.ас.д-р Венцислава Стоянова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72964
Ключ за самозаписване: 1235
Теория на художествения образ 1 част-сряда, 30 март от 10 до 11 часа в МУДЪЛ за спец. Изобразително изкуство
Теория на художествения образ 2 част-сряда, 30 март от 11 до 12 часа в МУДЪЛ за спец. Графичен дизайн
Теория на художествения образ 3 част-сряда, 30 март от 12 до 13 часа в МУДЪЛ за спец. Изобразително изкуство

Проф.дн Лаура Димитрова Гл.ас.д-р Красимира Дренска
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72965
Ключ за самозаписване: 1235
Декоративни изкуства и комбинаторика 4 част-сряда, 30 март от 12 до 13 часа в МУДЪЛ за спец. Изобразително изкуство

Проф.д-р Стефан Алтъков
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=7296
Ключ за самозаписване: 1235
Живопис и цветознание 4 част-29.03.2022 г. 10 ч. Мудъл за спец. Изобразително изкуство
Живописта в епохата на постмодернизма-29.03.2022 г. от 14 ч. Мудъл За спец. Графичен дизайн

Проф.дпсн Йоана Янкулова
Психология /Педагогическа/-28.03.2022 г. от 16 ч. в платформата Google Meet

Гл.ас.д-р Александър Ранев
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72963
Ключ за самозаписване: 1235
Педагогика /Теория на възпитанието/-30.03.2022 г. от 10 ч. Мудъл

Доц. Милена Блажиева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72969
Ключ за самозаписване: 1235
Гръко-римската митология в изобразителното изкуство-04.04.2022 г. от 11 ч. Мудъл за спец. Изобразително изкуство
История на българското изобразително изкуство 2 част-04.04.2022 г. от 12 ч. Мудъл За спец. Графичен дизайн

Доц.д-р Добрин Атанасов и Гл.ас.д-р Явор Грънчаров
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72970
Ключ за самозаписване: 1235
Софтуер за видеомонтаж -31.03.2022 г. 13 ч. Мудъл за спец.Графичен дизайн
Софтуер за графичен дизайн 3 част -31.03.2022 г. 14 ч. Мудъл за спец.Графичен дизайн

Доц.д-р Добрин Атанасов Гл.ас.д-р Любен Кулелиев
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72971
Ключ за самозаписване: 1235
Концептуални форми 3 част -31.03.2022 г. 10 ч. Мудъл за спец.Графичен дизайн
Концептуални форми 4 част-31.03.2022 г. 11 ч. Мудъл за спец.Графичен дизайн
Концептуални форми 4 част -31.03.2022 г. 12 ч. Мудъл за спец.Изобразително изкуство

Доц.д-р Снежина Бисерова   Гл.ас.д-р Цвета Петрова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72972
Ключ за самозаписване: 1235
Графика и технологии 3 част-05.04.2022 г. от 11 ч. в Мудъл За спец.Графичен дизайн-
Графика и технологии 4 част-05.04.2022 г. от 11:30  ч. в Мудъл За спец.Графичен дизайн-
Художествена илюстрация-05.04.2022 г. от 12 ч. в Мудъл За спец.Графичен дизайн-

Проф.Буян Филчев
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72973
Ключ за самозаписване: 1235
Визуалнокомуникационни системи -05.04.2022 г. от 14  ч. в Мудъл За спец.Графичен дизайн-
Плакат и реклама-05.04.2022 г. от 14:30  ч. в Мудъл За спец.Графичен дизайн-

Проф.д-р Анна Цоловска
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72974
Ключ за самозаписване: 1235
Художествени конструкции 3 част-29.03.2022 г. 12:15 ч. Мудъл за спец.Графичен дизайн

Гл.ас.д-р Антоан Божинов
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72975
Ключ за самозаписване: 1235
Художествена фотография-06.04.2022 г. от 10 ч. Мудъл За спец.Графичен дизайн

Специалност: „Предучилищна педагогика и чужд език“

ПРЕПОДАВАТЕЛ: проф. д-р Любослава Пенева  
Педагогика на ранното детство – 30.03.2022г. сл. поща: lpeneva@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ: доц. д-р Данка Щерева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72976
Ключ за самозаписване: 1235
Техника на говора и театралното изкуство – 31.03.2022г. 9.30ч. Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ: проф. д-р Екатерина Софрониева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72977
Ключ за самозаписване: 1235
Методика на обучението по чужд език – 06.04.2022г. 11.00ч. Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ: доц. д-р Магдалена Стоянова
Учене през целия живот и кариерно развитие – 28.03.2022г. сл. поща m.stoianova@fppse.uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ: гл. ас д-р Галина Бунджулова
Съвременен български език  – 07.04.2022г. 10.30ч.  ФНОИ – каб.501

ПРЕПОДАВАТЕЛ: проф. дн. Мария Баева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72978
Ключ за самозаписване: 1235
Приобщаващо образование – 30.03.2022г.  9.00 ч. Мудъл 

ПРЕПОДАВАТЕЛ: гл. ас. д-р Илияна Симеонова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72979
Ключ за самозаписване: 1235
Основи на началната училищна педагогика08.04.2022г. 10.00 ч. Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ: проф. д-р Елена Джамбазова
Педагогика на физическата култура и предучилищна възраст – 28.03.2022 г. сл. поща: dzhambazov@uni-sofia.bg

СПЕЦИАЛНОСТ НУПЧЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р АННА ГЕОРГИЕВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73025
Ключ за самозаписване: 1235
Практически упражнения по ДБЕЛ-1 част-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл
Практически упражнения по ДБЕЛ-2 част-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл
Дидактика на четене и писане-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ТАТЯНА БОРИСОВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73026
Ключ за самозаписване: 1235
Дидактика на БЕЛ-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ЛЮБКА АЛЕКСИЕВА
Мултимедията в обучението по математика-06.04.22г. – срок за предаване на текуща задача

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ЦАНЕВ
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73039
Ключ за самозаписване: 1235
Конструктивно-приложни дейности-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл
Дидактика на техниката и технологиите-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. ДН ЛЮБЕН ВИТАНОВ
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73044
Ключ за самозаписване: 1235
Конструктивно-приложни дейности-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл
Дидактика на техниката и технологиите-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл
Насоки за работа в избираемите учебни часове в началните класове-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ГАБРИЕЛА КИРОВА
Творческа работа над текстови задачи по математика в І-ІV клас-06.04.22г. – 12:00ч. – предаване на разработките за текуща оценка по мейл kirova@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р ИЛИАНА МИРЧЕВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73045
Ключ за самозаписване: 1235
Интернет и компетентност за работа по проект-08.04.22г. – срок за предаване на курсовата задача в Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – АС. ВИОЛЕТА ХАЛАЧЕВА
Текуща педагогическа практика-30.03.22г. – след предварителна уговорка с преподавателя – мейл vdhalachev@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – СТ. ПРЕП. ВАНИНА ПЕТРОВА
Английски език -31.03.22г. – след предварителна уговорка с преподавателя – мейл vaninasp@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ГЛ. АС. Д-Р АЛЕКСАНДЪР РАНЕВ
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72963
Ключ за самозаписване: 1235
Педагогика (Теория на възпитанието)-30.03.22г. – 10:00ч., Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ДАНКА ЩЕРЕВА
Театрално изкуство и техника на говора-06.04.22.г. – 16:00ч. – срок за предаване на заданията, след връзка с преподавателя – мейл: djankulova@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р КОСТА ГЕРДЖИКОВ
Педагогика(Дидактика-1 част)-05.04.22г. – 10:00ч. по мейл: kostag53@abv.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р КОНСТАНТИН ЯНАКИЕВ
Философия-01.04.22г.12:00ч. след предварителна  уговорка с преподавателя – мейл: const@mail.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА
Българска литература за деца-29.03.22г. – 12:00ч. след предварителна  уговорка с преподавателя – мейл:   e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ГЛ. АС. Д-Р ЦВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ
Педагогика (Дидактика-2 част)-31.03.22г. – 13:00ч. след предварителна  уговорка с преподавателя – мейл: c.nikolov@fppse.uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ГЛ. АС. Д-Р ЛЮДМИЛА ЗАФИРОВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73046
Ключ за самозаписване: 1235
Портфолио в системата на образованието-03.04.22г. – 10:00ч. в Мудъл

СПЕЦИАЛНОСТ ПНУП, З.О.

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р АННА ГЕОРГИЕВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73111
Ключ за самозаписване: 1235
Практически упражнения по ДБЕЛ-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл
Дидактика на четене и писане-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ЛЮБКА АЛЕКСИЕВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73112
Ключ за самозаписване: 1235
Дидактика на математиката-02.04.22г. – 10:00ч. – текущи задачи и тест в Мудъл
Мултимедията в обучението по математика-06.04.22г. – срок за предаване на текуща задача

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ЦАНЕВ
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73113
Ключ за самозаписване: 1235
Дидактика на техниката и технологиите-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл
Оригами-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. ДН ЛЮБЕН ВИТАНОВ
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73114
Ключ за самозаписване: 1235
Дидактика на техниката и технологиите-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл
Оригами-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл
Методика на педагогическата работа в часа на класа-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ГАБРИЕЛА КИРОВА
Диагностика и външно оценяване на резултатите от обучението в началните класове-06.04.22г. – 12:00ч. – предаване на разработките за текуща оценка по мейл kirova@uni-sofia.bg
Творческа работа над текстови задачи по математика в І-ІV клас-06.04.22г. – 12:00ч. – предаване на разработките за текуща оценка по мейл kirova@uni-sofia.bg
Работа по проекти в обучението по математика-06.04.22г. – 12:00ч. – предаване на разработките за текуща оценка по мейл kirova@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р ИЛИАНА МИРЧЕВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73115
Ключ за самозаписване: 1235
Дидактика на околния свят, човекът и природата, човекът и обществото-08.04.22г. – срок за предаване на курсовата задача в Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р ЕЛЕНА ДЖАМБАЗОВА
Дидактика на физическото възпитание и спорта-28.03.22г. – срок за предаване на курсовата задача – мейл: dzhambazov@uni-sofia.bg
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст-28.03.22г. – срок за предаване на курсовата задача – мейл: dzhambazov@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ГЛ. АС. Д-Р ГЕРГАНА ХРИСТОВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73116
Ключ за самозаписване: 1235
Практически упражнения по дидактика на математиката-04.04.22г. 14:00ч. в Мудъл – връзка на мейл g.hristova@fppse.uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ГЛ. АС. Д-Р АЛЕКСАНДЪР РАНЕВ
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72963
Ключ за самозаписване: 1235
Педагогика (Теория на възпитанието)-30.03.22г. – 10:00ч., Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р КОСТА ГЕРДЖИКОВ
Педагогика (Дидактика-1 част)-05.04.22г. – 10:00ч. по мейл: kostag53@abv.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. ДН ЛУЧИЯ МАЛИНОВА
Дидактика на изобразителното изкуство-04.04.22г. – 16:00ч. срок за предаване заданията по мейл: langelova@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р МИЛКА ТЕРЗИЙСКА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73117
Ключ за самозаписване: 1235
Психолого-педагогически основи на информационната култура-07.04.22г. – 12:00ч. в Мудъл и по мейл: m.terzijska@fppse.uni-sofia.bg , след предварителна уговорка с преподавателя

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ГЛ. АС.  Д-Р ЕМИЛИЯ КАБАКОВА
Дидактика на музиката-05.04.22г. – 12:00ч. след предварителна  уговорка с преподавателя – мейл: karaminkov@uni-sofia.bg 

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. ДН РАДОСЛАВ ПЕНЕВ
Теория и технология на семейното възпитание в детството-08.04.22г. – 10:00ч. след предварителна  уговорка с преподавателя – мейл: rpenev@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73118
Ключ за самозаписване: 1235
Конфликтни ситуации и групова динамика-09.04.22г. – 16:00ч. – Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р МАРИНА ПИРОНКОВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73119
Ключ за самозаписване: 1235
История на педагогиката и българското образование-05.04.22г. – 09:30ч. – Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – АС. ВИОЛЕТА ХАЛАЧЕВА
Текуща педагогическа практика-30.03.22г. – след предварителна уговорка с преподавателя – мейл: vdhalachev@uni-sofia.bg
Хоспитиране-30.03.22г. – след предварителна уговорка с преподавателя – мейл: vdhalachev@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – АС. ГАБРИЕЛА МЕТОДИЕВА
Хоспитиране-30.03.22г. – след предварителна уговорка с преподавателя – мейл: gpvalentin@uni-sofia.bg

СПЕЦИАЛНОСТ ПНУП, Р.О.

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р АННА ГЕОРГИЕВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73120
Ключ за самозаписване: 1235
Практически упражнения по ДБЕЛ-1 част-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл
Практически упражнения по ДБЕЛ-2 част-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл
Формиране на детето като читател-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ТАТЯНА БОРИСОВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73121
Ключ за самозаписване: 1235
Дидактика на БЕЛ-05.04.22г. – 10:00ч. – до 05.04.22г. да се качат в Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ЛЮБКА АЛЕКСИЕВА
Мултимедията в обучението по математика-06.04.22г. – срок за предаване на текуща задача

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ГАБРИЕЛА КИРОВА
Диагностика и външно оценяване на резултатите от обучението в началните класове-06.04.22г. – 12:00ч. – предаване на разработките за текуща оценка по мейл kirova@uni-sofia.bg
Творческа работа над текстови задачи по математика в І-ІV клас-06.04.22г. – 12:00ч. – предаване на разработките за текуща оценка по мейл kirova@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р ИЛИАНА МИРЧЕВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73127
Ключ за самозаписване: 1235
Дидактика на околния свят, човекът и природата, човекът и обществото – 1 част-08.04.22г. – срок за предаване на курсовата задача в Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р ЕЛЕНА ДЖАМБАЗОВА
Дидактика на физическото възпитание и спорта-28.03.22г. – срок за предаване на курсовата задача – мейл: dzhambazov@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – АС. ВИОЛЕТА ХАЛАЧЕВА
Текуща педагогическа практика-30.03.22г. – след предварителна уговорка с преподавателя – мейл vdhalachev@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ГЛ. АС. Д-Р ГЕРГАНА ХРИСТОВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73128
Ключ за самозаписване: 1235
Практически упражнения по дидактика на математиката – 2 част-04.04.22г. 14:00ч. в Мудъл – връзка на мейл g.hristova@fppse.uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. ДН ЛУЧИЯ МАЛИНОВА
Педагогика на изобразителното изкуство-04.04.22г. – 16:00ч. срок за предаване на заданията по мейл: langelova@uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р МИЛКА ТЕРЗИЙСКА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73132
Ключ за самозаписване: 1235
Психолого-педагогически основи на информационната култура-07.04.22г. – 12:00ч. в Мудъл и по мейл: m.terzijska@fppse.uni-sofia.bg , след предварителна уговорка с преподавателя

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73133
Ключ за самозаписване: 1235
Конфликтни ситуации и групова динамика-09.04.22г. – 16:00ч. – Мудъл

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ПРОФ. Д-Р РОЗАЛИНА ЕНГЕЛС
Детето в света на пословиците и поговорките-29.03.22г. – 09:00ч. след предварителна  уговорка с преподавателя – мейл: r.engels@fppse.uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ – ДОЦ. Д-Р ИЛИАНА ПЕТКОВА
Педагогика (Дидактика)-31.03.22г. – след предварителна уговорка с преподавателя – мейл: i.petkova@fp.uni-sofia.bg

СПЕЦИАЛНОСТ ФВС

проф. д-р Георги Игнатов
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73137
Ключ за самозаписване: 1235
Методика на преподаване на футбол-04.04.22г. – 10.00ч. – Мудъл
Методика на обучението по физическо възпитание на учениците от V-VІІІ клас-05.04.22г. – 10.00ч. – Мудъл
Методика на обучението по физическо възпитание на учениците от ІХ-ХІІ клас-06.04.22г. – 10.00ч. – Мудъл

проф. д-р Крася Каваклова
Физическо възпитание в детската градина-02.04.22г. – 14:00ч. краен срок за предаване на заданията по мейл: krasjsport@yahoo.com ; тел. на преподавател 0 898 249 820
Физическо възпитание на деца със СОП-02.04.22г. – 11:00ч. краен срок за предаване на заданията по мейл: krasjsport@yahoo.com ; тел. на преподавател 0 898 249 820

проф. д-р Илиана Мирчева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73138
Ключ за самозаписване: 1235
Разработване и реализиране на педагогически проекти-08.04.22г. – срок за предаване на курсовата задача в Мудъл

проф. д-р Костадин Костов, ас. Рая Генчева
Адаптирана физическа активност-29.03.22г. – 14.00ч. присъствено в Център за кинезитерапия – ФНОИ
Изправителна гимнастика-29.03.22г. – 15.00ч. присъствено в Център за кинезитерапия – ФНОИ

проф. д-р Ирен Пелтекова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73139
Ключ за самозаписване: 1235
Методика на преподаване на баскетбол-01.04.22г.-11:00ч. – Мудъл, връзка с преподавател – мейл: peltekova@uni-sofia.bg

доц. дн Любен Витанов
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73140
Ключ за самозаписване: 1235
Методика на педагогическата работа в часа на класа-10.04.22г. – 10:00ч. – Мудъл

доц. д-р Данка Щерева
Култура на общуването с ученическа аудитория-06.04.22.г. – 16:00ч. – срок за предаване заданията, след връзка с преподавателя – мейл: djankulova@uni-sofia.bg

гл. ас д-р Илияна Симеонова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73141
Ключ за самозаписване: 1235
Английски език и комуникация във ФВС-07.04.22г. – 10:00ч. в Мудъл

гл. ас д-р Иван Симеонов
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73142
Ключ за самозаписване: 1235
Спорт и хранене-29.03.22г. – 10:00ч. – Мудъл

гл. ас д-р Петър Колев
Методика на преподаване на волейбол-30.03.22г. – 10:00ч. в сградата на Биолог факултет – кабинет по спорт

гл. ас. д-р Стефан Милетиев
Методика на тренировката по бодибилдинг-28.03.22г. 10.00 ч. по мейл: smiletiev@uni-sofia.bg

ас. Рая Генчева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73143
Ключ за самозаписване: 1235
Текуща педагогическа практика 7 сем.-31.03.22г. – 15:30ч. – срок за предаване на заданието в Мудъл

Катедра Логопедия – Бакалаври

Проф. дпсн Нели Василева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73148
Ключ за самозаписване: 1235
Придобити езикови нарушения-28.03.2022 начален час 9.30 ч. Мудъл
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения-28.03.2022 начален час 9.30 ч. Мудъл
Нарушения на писмения език-24.03.2022 начален час 9.30 ч. Мудъл
КН при психични заболявания-28.03.2022 начален час 9.30 ч. Мудъл
В писмена форма по тема, качена предварително от преподавателя.

Проф. дпн Цветанка Ценова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73149
Ключ за самозаписване: 1235
Дизартрични и дисфагични нарушения-23.03.2022 8.30 ч. Мудъл тест
Езикови нарушения на развитието-23.03.2022 8.40 ч. Мудъл тест
Нарушения на ученето-23.03.2022 8.50 ч. Мудъл тест

Доц. д-р Диана Игнатова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73170
Ключ за самозаписване: 1235
Въвеждане в клиничната лингвистика-01.04.2022 начален час 9.30Изпитът ще се проведе по изготвен график от преподавателя.
Дефицити на невербална комуникация при деца с езикови нарушения-01.04.2022 начален час 9.30Изпитът ще се проведе по изготвен график от преподавателя.
Логопедична диагностика и работа в диагностичен екип-01.04.2022 начален час 9.30Изпитът ще се проведе по изготвен график от преподавателя.
Специфични нарушения на ученето-01.04.2022 начален час 9.30Изпитът ще се проведе по изготвен график от преподавателя.

Проф. дм Диана Попова
Оториноларингология-До 31.03.2022 да се изпратят разработки по имейл dp_popova@abv.bg

Проф. д-р Цанка Попзлатева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73171
Ключ за самозаписване: 1235
Жестов език-29.03.2022 10.00 ч. с предварителна връзка по имейл popzlateva@uni-sofia.bg

Катедра Логопедия – Магистри

Проф. дпсн Нели Василева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73148
Ключ за самозаписване: 1235
Придобити езикови нарушения-24.03.2022 начален час 9.30 ч. Мудъл
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения-28.03.2022 начален час 9.30 ч. Мудъл
Нарушения на четенето и писането-24.03.2022 начален час 9.30 ч. Мудъл
Психодиагностика при лица с КН-24.03.2022 начален час 9.30 ч. Мудъл – с качване на разработки, които да бъдат качени предварително ден преди изпита
КН при психични заболявания-28.03.2022 начален час 9.30 ч. Мудъл – В писмена форма по тема, качена предварително от преподавателя.

Проф. дпн Цветанка Ценова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73149
Ключ за самозаписване: 1235
КН при краниофациални малформации-23.03.2022 9.00 ч. Мудъл тестС преварителна връзка по имейл.
Езикови нарушения на развитието-23.03.2022 8.40 ч. Мудъл тестС преварителна връзка по имейл.

Катедра Специална педагогика

Проф. дм Стиляна Белчева
Неврофизиология и неврологични заболявания-08.04.2022 11.00 ч. Връзка по имейл sbelcheva@gmail.com
Клиника на умствената изостаналост-08.04.2022 10.00 ч. Връзка по имейл sbelcheva@gmail.com

Доц. д-р Пенка Шапкова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73150
Ключ за самозаписване: 1235
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на деца с интелектуална недостатъчност-08.04.2022 11.00 ч. Мудъл
Работа с родители на деца с аутизъм и друга тежка патология-логопедия-08.04.2022 13.00 ч. Мудъл

Доц. д-р Анна Трошева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73172
Ключ за самозаписване: 1235
Методика на обучението по произношение при увреден слух-25.03.2022 начален час 9.00 ч. – Изпитът ще се проведе по изготвен график от преподавателя.
Нарушения на сензорната интеграция-25.03.2022 начален час 9.00 ч. – Изпитът ще се проведе по изготвен график от преподавателя.
Специфични подходи при работа с деца с увреден слух-25.03.2022 начален час 9.00 ч. – Изпитът ще се проведе по изготвен график от преподавателя.
Интервенции при нарушения на сензорната интеграция-логопедия-25.03.2022 начален час 9.00 ч. – Изпитът ще се проведе по изготвен график от преподавателя.

Проф. д-р Емилия Евгениева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73151
Ключ за самозаписване: 1235
Приложна текстова лингвистика-29.03.2022 м/у 12.00-14.00 ч. Мудъл
Методика на обучението по БЕЛ 1 част-29.03.2022 м/у 12.00-14.00 ч. Мудъл

Проф. дпн Мира Цветкова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73152
Ключ за самозаписване: 1235
Ориентиране и мобилност при зрително затруднени-30.03.2022 13.00 ч. Мудъл
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане при зрително затруднени-30.03.2022 13.00 ч. Мудъл

Проф. дпн Милен Замфиров
Методика на обучението по математика при ученици със СОП-04.04.2022 12.00 ч. присъствено в зала 213
ИКТ  в обучението и работа в дигитална среда-04.04.2022 12.00 ч. присъствено в зала 213

Гл. ас. д-р Маргарита Томова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73153
Ключ за самозаписване: 1235
Брайл – 29.03.2022 10.00 ч. Мудъл

Гл. ас. д-р Мария Валявичарска
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73154
Ключ за самозаписване: 1235
Професионална подготовка и реализация на ученици със СОП-04.04.2022 12.00 ч. Мудъл

Ас. д-р Рая Генчева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73143
Ключ за самозаписване: 1235
Текуща педагогическа практика-31.03.2022 краен срок за качване на разработки в мудъл

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА

Гл. ас. д-р Десислава Тилева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73158
Ключ за самозаписване: 1235
Солфеж II част, История на джаза-29.03.22г. Мудъл 12ч.

Гл. ас. д-р Марина Апостолова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73159
Ключ за самозаписване: 1235
Камерен ансамбъл/камерен хор, Камерна хорова формация-31.03.22г. Мудъл 15 ч.

Проф. д-р Ганка Неделчева,  Доц. д-р Росица Тодорова, Гл. ас. д-р Ралица Димитрова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73160
Ключ за самозаписване: 1235
Задължително пиано I-IV част-07.04.2022г. Мудъл 14.30ч.

гл. ас. д-р Александър Ранев,  ас. д-р Красимир Костов
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72963
Ключ за самозаписване: 1235
Педагогика-30.03.2022г. Мудъл, 10ч.

Доц. д-р Христо Карагьозов,  Ас. Емануела Крондева
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, История на изкуството I, II и III част, Музикална естетика I и II част – 28.03.2022г.бл.2, 10ч.

Доц. д-р Росица Тодорова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73161
Ключ за самозаписване: 1235
Полифония I и II част-31.03.2022г. Мудъл, 14-16.00ч.

Гл. ас. д-р Емилия Караминкова- Кабакова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73162
Ключ за самозаписване: 1235
Методика на обучението по музика в предучилищна възраст – 28.03.2022г. Мудъл 14.00ч.
Музикално педагогически иновации – 28.03.2022г. Мудъл 15.00ч.
Езикова култура – 28.03.2022г. Мудъл 16.00ч.

Гл. ас. д-р Рая Ковачева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73163
Ключ за самозаписване: 1235
Камерен ансамбъл камерен хор  Камерна хорова формация, Хоспитиране I-IV клас, Текуща учебна практика I-IV клас-10.04.2022г. Мудъл. 10 ч.

д-р Мария Радева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73164
Ключ за самозаписване: 1235
Звуков дизайн-28.03.2022г.Мудъл 10ч.

Доц. д-р Данка Щерева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=72976
Ключ за самозаписване: 1235
Сценично поведение-31.03.22г. Мудъл, 10ч.

Проф. д-р Адриан Георгиев
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73165
Ключ за самозаписване: 1235
Религия и музика-06.04.22г. Мудъл 12ч

Даниела Матева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73166
Ключ за самозаписване: 1235
Музикален инструмент, пеене – Поп и джаз пеене-08.04.2022г. Мудъл, 11ч.

СПЕЦИАЛНОСТ „МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА”

Гл. ас. д-р Десислава Тилева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73158
Ключ за самозаписване: 1235
История на джаза, Хармония с аранжимент I част, Хармония с аранжимент II част-29.03.22г. Мудъл 16ч.

Доц. д-р Христо Карагьозов
Музикална естетика II част, История на изкуството, Индивидуален звуков проект III част, Психоакустика – 28.03.22г. бл.2 10ч.

д-р Мария Радева
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73164
Ключ за самозаписване: 1235
Музикален редактор в медиите, Звуков дизайн II част-28.03.2022г. Мудъл 10ч.

Проф. д-р Ганка Неделчева, Доц. д-р Росица Тодорова, Гл. ас. д-р Ралица Димитрова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73160
Ключ за самозаписване: 1235
Задължително пиано II част – 07.04.2022г. Мудъл 14.30ч.

Гл. ас. д-р Емилия Караминкова- Кабакова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73162
Ключ за самозаписване: 1235
Езикова култура – 28.03.2022г. Мудъл 16.00ч.

Ас. Емануела Крондева
Електронни клавишни инструменти I част – 28.03.2022г. бл. 2 15.00ч.

Доц. д-р Веселин Караатанасов
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73167
Ключ за самозаписване: 1235
Теория и история на електронната музика-05.04.22г. Мудъл 11ч.

Доц. д-р Боряна Мангова
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73168
Ключ за самозаписване: 1235
История на българската музика – II част-05.04.22г. Мудъл 10ч.

Проф. д-р Адриан Георгиев
Курс в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73165
Ключ за самозаписване: 1235
Съраунд продукция, Ефирна тонрежисура за радио и телевизия-06.04.22г. Мудъл 12ч