journal-vam@fnoi.uni-sofia.bg

Основен контакт

доц. Милена Блажиева
СУ „Св. Климент Охридски"

Контакт за поддръжка

Евгени Венков