Current Issue

Vol. 3 No. 1 (2021): VISUAL ARTS AND MUSIC
View All Issues

Списание „Визуални изкуства и музика“ е академично издание, чиято цел е да представя широк спектър изследвания и проекти, насочени към различни области на изкуството. Водещите направления са визуалните изкуства и музиката, но списанието е територия, върху която има място и за текстове, свързани с театъра, с музикално-сценичните форми, с киното, с архитектуратата   ‒ т.е с всички онези области, в които визуалните изкуства и музиката са част от синтеза на изкуствата.

Изданието е отворено към изследвания, които се отнасят към различни области на хуманитаристиката (теория и история на изкуствата, философия, естетика, културология и т.н.), както и към критически анализи на процесите и явленията в съвременното изкуство.

В специално особобената рубрика "Портфолио" ще бъдат представяни художествени проекти, в които партньор е Софийският университет.

Списание “Визуални изкуства и музика” излиза два пъти в годината.