Information For Authors

Списанието приема за разглеждане текстове, които не са публикувани в друго издание (включително и под друго име).

Зявяването на стаия за втория брой на списанието за 2021 г. може да стане в периода до 30 ноември 2021 г.

Всеки автор трябва да депозира текста си лично, през бутона „Депозирайте статия“, като следва стъпките по регистрация и подаване на заявка. 

След като текстът бъде прегледан от редактор, член на редакторската колегия ще се свърже с автора. Всяка статия подлежи на рецензиране от анонимен рецензент.

Указания за оформянето на текста и включените към него изображения, можете да намерите в секцията  Указания към авторите.