Проф. д-р Милена ГЕОРГИЕВА (Институт за изследване на изкуствата - БАН)

Доц. Милена БЛАЖИЕВА  (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) - главен редактор

Доц. д-р Снежина БИСЕРОВА (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Доц. д-р Таня КАЗАНДЖИЕВА (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Доц. д-р Камен ЦВЕТКОВ (Университет по архитектура, строителство и геодезия)

Доц. д-р Николай ГРАДЕВ (Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“)

гл.ас. д-р Диана ДАНОВА-ДАМЯНОВА (Институт за изследване на изкуствата)