ПОДГОТОВКА НА ВТОРИ БРОЙ ЗА 2021 Г.

2021-09-06

В ход е подготовката на втория брой за 2021 г. на сп. „Визуални изкуства и музика“. Крайният срок за депозиране на текстове е 10 ноември 2021 г.

Постъпилите статии ще преминат през процедура на анонимно рецензиране.

Подробна информация за оформянето на текста и на файловете, които влизат в публикацията, можете да намерите на адрес:
Указания към авторите