АДАПТАЦИЯ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ГРАФИЧЕН РОМАН

Визуалното представяне на паракосмос в „Стъкленият град“ на Изабел Грийнбърг

  • Весела Кучева Национална художествена академия
Ключови думи: графичен роман, комикс, паракосмос, Бронте, илюстрация, литературна адаптация, Изабел Грийнбърг

Резюме

Една от основните характеристики на жанра и негова отлика от изкуството на комикса е тематичното многообразие. Освен графични романи с изцяло авторски фикционални наративи, съществуват и такива, които адаптират литературно произведение. Изключително интересна подгрупа на графичните романи, които превеждат на визуален език литературната класика, са изданията, при които се наблюдава смесване на част от оригиналния текст на литературното произведение в буквална или преразказана форма с авторски паралелен наратив, който засяга тема, подобна на или свързана с тази на литературния текст. Пример за брилянтно реализирано в графичен роман смесване на част от оригиналния литературен текст на класическо произведение с авторски паралелен наратив, е „Стъкленият град“ на Изабел Грийнбърг. Изданието обединява части от ранните текстове на сестрите Бронте и техния брат Патрик Брануел с биография и фикция, създадена около живота на самите Шарлот, Емили, Ан и Брануел като имагинерните и реалните истории се преплитат в своеобразен паракосмос. Паракосмосът представлява изключително детайлен въображаем свят. Такива светове обикновено биват създавани в детска възраст и могат да имат както един, така и множество създатели, всеки от които има сложна и дълбоко емоционална връзка със субективната вселена на създадения от него имагинерен свят, в който могат да бъдат инкорпорирани действителни или измислени личности, събития и концепции.

За автора

Весела Кучева, Национална художествена академия

Oокторант в катедра „Книга, илюстрация и печатна графика“ в Националната художествена академия. Интересите ѝ като изследовател са свързани с проучването и анализирането на графичните романи. Полето на професионална изява е свързано с авторската илюстрация и графичния дизайн.

E-mail: vesushi@gmail.com

Публикувано на
2021-07-30
Рубрика
Визуални изкуства / Пластични изкуства