ИНОВАТИВНИ СЛОВЕСНО-ВИЗУАЛНИ НАРАТИВНИ МОДЕЛИ В СЪВРЕМЕННИ АВТОРСКИ ИЗДАНИЯ ЗА ДЕЦА

  • Регина Далкалъчева Национална художествена академия
Ключови думи: детска картинна книга, словесно-визуална наративна структура, драматургия на книжната композиция, алтернативни наративни подходи в книгата, съвременна художествена илюстрация

Резюме

Статията типологизира, класифицира и анализира иновативни словесно-визуални наративни модели, създадени във водещи авторски издания за деца, в които художникът илюстратор е единствен автор. Картинната книга е дефинирана като наративен конструкт, в чиято цялост текстът и илюстрацията могат да бъдат сегментирани, съпоставени и обвързани чрез изцяло нови и алтернативни взаимовръзки.

Акцентирана е специфичната пространствена и темпорална определеност на словесно-визуална структура, която позволява провеждането на уникални авторски драматургични подходи в книжната композиция. Осъществените иновативни наративни модели разширяват на практика неограничено територията на сюжетно, смислово и художествено взаимодействие между словесното и визуалното в сложния интегритет на днешните илюстрирани книжни издания. Определящо е тяхното значението при извеждане и формулиране на актуалното съвременно разбиране за смисъла и функцията на художествената илюстрация като самостойна наративна реалност, която при равностойно и небуквално партниране със словесната, осъществява концептуалната и драматургичната цялост на книгата. 

За автора

Регина Далкалъчева, Национална художествена академия

Д-р, доцент в Националната художествена академия (катедра „Книга, илюстрация и печатна графика“). Дългогодишен преподавател по „Илюстрация“ и „Изкуство на книгата“. Има изследвания в областта на арт книгата, авторските издания, експерименталните словесновизуални наративни модели в картинната книга. Като художник се изявава в полето на художествената илюстрация, арт книгата, дигиталната  графика.

E-mail: r.dalkalacheva@nha.bg; reginadalkalacheva@yahoo.de

Публикувано на
2021-07-30
Рубрика
Визуални изкуства / Пластични изкуства