Съобщения

Примене на ръкописи за предстоящия брой

2021-03-19
През 2021 г. списанието ще излиза под ново име: „Педагогически и социални изследвания".

Редакцията на списанието обявява, че приема ръкописи за предстоящия брой.
Крайният срок за представяне на ръкописите е 30 април 2021 г.

Изпратените текстове ще преминат през процедура на двойно анонимно рецензиране.

Авторите трябва да се регистрират и тогава да подадат статията си в платформата на списанието. По-подробна информация за оформянето на текста и на файловете, които влизат в публикацията, можете да намерите в Указания за авторите.

Read more about Примене на ръкописи за предстоящия брой

Изданието се реализира със съдействието на Фонд научни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски“.