За списанието

Електронно списание „Педагогически и социални изследвания“ е продължение на списанието „Педагогически изследвания“ (2020 г.) и на „Списание за наука, култура и образование“, издавано в периода от 2014 до 2019 г. То е издание на Факултета по науки за образованието и изкуствата, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Списанието излиза в електронна версия с ISSN 2738-8298 и периодичност два броя за календарна година. Насочено е към аудитория, свързана с проблемите на образованието, с педагогиката, с образователните и социалните политики. Авторите са свободни да изразяват и аргументират тези, становища и мнения при спазване на научна етика. Списанието поощрява научната дискусия и академичния дух.

CEEOL