ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

доц. д-р Марина ПИРОНКОВА (Софийски университет "Св. Климент Охридски")

 

РЕДАКТОРИ:

проф. дпн Мира Цветкова-Арсова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

проф.дпн. Цветанка Ценова  (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова (Югозападен университет „Неофит Рилски“)

проф. Евгения Цанкова (Университет „Роджър Уилиямс", Бристол, Англия)

доц.д-р Габриела Кирова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

доц. д-р Стефан Стефанов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

доц. д-р Бистра Мизова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

доц. д-р Калина Алексиева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)

гл. ас. д-р Магдалена Гюрова-Стоянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)