Редакционен екип

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

доц. д-р Марина ПИРОНКОВА (Софийски университет "Св. Климент Охридски")

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

проф. дпн Мира Цветкова-Арсова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

проф. д-р Анна Кирова, Университет на Албърта, Канада

проф.дпн. Цветанка Ценова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова – Югозападен университет „Неофит Рилски“

проф. Евгения Цанкова - Роджър Уилиамс Университет, Бристол, Роуд Айлънд

проф.д-р Габриела Кирова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Стефан Стефанов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Бистра Мизова - Софийски университет „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Калина Алексиева – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

доц. д-р Магдалена Гюрова-Стоянова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“