journal-es@fnoi.uni-sofia.bg

Основен контакт

Доц. д-р Марина Пиронкова
СУ „Св. Климент Охридски“

Контакт за поддръжка

Евгени Венков