Информация за автори

За повече информация вижте секциите За списанието и  Насоки към авторите. Ако сте автор, трябва да се регистрирате (регистрация) за да изпратите статия през интернет платформата на списанието. Ако вече сте регистриран автор, трябва да влезете в системата (вход), след което изпращате статия си, следвайки процедурата от пет стъпки.