Удължен срок за заявяване на статии

2022-05-12

Крайният срок за депозиране на статии в списанието е удължен до 30 май 2022 г.

Постъпилите статии ще преминат през процедура на двойно анонимно рецензиране.

Подробна информация за оформянето на текста и на файловете, които влизат в публикацията, можете да намерите на адрес:

Указания към авторите