Том 11 № 1 (2019): Електронно списание за наука, култура и образование

Виж всички томове

 

Изданието се реализира по проект "Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации", финансиран от Фонд научни изследвания на СУ "Св. Климент Охридски"