journal-spl@fnoi.uni-sofia.bg

Основен контакт

Assoc. Prof. Anna Trosheva - Asenova, PhD
Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Контакт за поддръжка

Evgeni Venkov