ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Доц. д-р Анна ТРОШЕВА-АСЕНОВА, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България 

 

БОРД НА РЕДАКТОРИТЕ

Проф. дпн Нели ВАСИЛЕВА, Софийски университет „Св.Кл.Охридски“, България

Проф. д-р Неда БАЛКАНСКА, Софийски университет „Св.Кл.Охридски“, България

Доц. д-р Миглена СИМОНСКА, Югозападен университет „Неофит Рилски“, България

Проф. дпн Мира ЦВЕТКОВА-АРСОВА, Софийски университет „Св.Кл.Охридски“, България   

Проф. д-р Цанка ПОПЗЛАТЕВА, Софийски университет „Св.Кл.Охридски“, България

Проф. дпн Владимир РАДУЛОВ, Софийски университет „Св.Кл.Охридски“, България

Проф. д-р Венета КАЦАРСКА, Тракийски университет – Стара Загора, България 

Проф. дм Стилияна БЕЛЧЕВА, Софийски университет „Св.Кл.Охридски“, България

Проф. дпн Милен ЗАМФИРОВ, Софийски университет „Св.Кл.Охридски“, България

Доц. д-р Екатерина ТОДОРОВА, Нов български университет, България

Доц. д-р Катя ДИОНИСИЕВА, Югозападен университет „Неофит Рилски“, България

Доц. д-р Пламен ПЕТКОВ, Шуменски университет „Константин Преславски“, България

Проф. д-р Олга ОРЛОВА, Московския държавен педагогически университет, Русия

Проф. д-р Януш СУЗИРКЕВИЧ, Католически университет в Айхщат-Инголщат, Германия

Проф. д-р Серенела БЕСИО,  Университет в Бергамо, Италия

Проф. д-р Александър КОРНЕВ, дм, Педиатрична медицинска академия, Санкт Петербург, Русия

Проф. д-р Владимир ТРАЙКОВСКИ, дм, Скопски университет „Св.Св.Кирил и Методий“, Република Северна Македония

Проф. д-р Сармите ТУБЕЛЕ, Латвийски университет, Рига, Република Латвия

Д-р Янис Вогиндрукас, Институт за изследване и обучение по Логопедия, Солун, Гърция