Подготовка на брой 2 за 2021 г.

2021-09-20

Редакцията на сп. „Специална педагогика и Логопедия“ приема ръкописи за предстоящия брой. Срокът за подаването им е 10 ноември 2021г.

Научно-изследвaтелските ръкописи ще преминават през процедура за двойно анонимно рецензиране.

За целта се изисква регистрация в сайта и депозиране на статия през платформата. За повече указания, вижте Указания за авторите.