СОЦИАЛНО-СЕКСУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ

  • Емануела Стоилова Министерство на образованието и науката
Ключови думи: социално-сексуално, обучение, развитие, образователна, програма, множество увреждания

Резюме

Социално-сексуалното обучение на ученици и младежи с множество увреждания е тема, която предизвиква много дискусии както сред професионалната общност, така и сред обществото като цяло. Като общество продължаваме да не се чувстваме комфортно по отношение на сексуалността и уврежданията. Затова и не е необичайно недоразуменията и объркванията в социално-сексуалното развитие и възпитание да произтичат от тези различни представи, които хората имат за сексуалността. Всичко това налага да се обогати педагогическия опит в тази област и да се предложат съвременни образователни програми по социално-сексуално обучение за ученици и младежи с множество увреждания.

Ясните правила, конкретните указания за обучение и въздействие, както и подходящо практическо обучение за училищния персонал и семейството са много важни за предоставяне на подходящо социално-сексуално обучение на дете с множество увреждания. Добрите политики и указания пък намаляват риска от истинска злоупотреба или съмнения за такава. Цялостният подход към социално-сексуалното обучение може да отнеме повече време, но осигурява успех при предоставянето на сексуалното обучение на тази група ученици и младежи.

За автора

Емануела Стоилова, Министерство на образованието и науката

Д-р, главен експерт, дирекция „Приобщаващо образование“, МОН.

Хоноруван преподавател, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Специална педагогика“

Научни интереси: Обучение на деца и ученици с множество увреждания, обучение на деца и ученици със зрителни нарушения, оценяване на комуникативните умения на деца и ученици с множество увреждания, приобщаващо образование, работа с родители.

Брой публикации: 18, от които 1 студия на английски език.

E-mail: estoilova_spedu@abv.bg

Публикувано на
2021-07-19
Рубрика
Специална педагогика и приобщаващо образование