ПРИЛОЖЕНИЕ НА АСИСТИРАНА ОТ РОБОТ ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ

  • Анна Андреева Югозападен университет "Неофит Рилски"
  • Андри Йоану Cyprus University of Technology
Ключови думи: NAO хуманоиден робот, асистирана терапия с робот, социален робот, логопедична терапия, слухови нарушения

Резюме

Роботите все по-често се включват в научни изследвания, свързани с интервенции, обучение, рехабилитация на деца с увреждания. Статията представя проучване на асистирана от робот логопедична работа с единадесет деца с увреден слух, които използват кохлеарен имплант(и). Проучването изследва възможността за използване на хуманоиден робот за развитието на слуховите умения у деца със слухова загуба, респективно и стимулиране на езиково-говорното им развитие. Роботът NAO не може да артикулира, следователно децата не могат да отчитат. Считаме, че тази специфична характеристика на робота е уникална и ще провокира участващите деца да използват активно слуха си. Децата с увреден слух, които участват в изследването използват две различни комуникативни модалности – тотална комуникация и слухово-орален подход. Резултатите от изследването демонстрират взаимодействието между робота и децата по време на логопедичната сесия. Учениците, които използват вербалната комуникация се справят по-добре с игрите, разбират по-ясно инструкциите на робота и дават по-голям брой верни отговори в сравнение с останалите участници, които използват тотална комуникация.

За авторите

Анна Андреева, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Гл.ас. д-р Анна Андреева
E-mail: anna_andreeva@swu.bg

Андри Йоану, Cyprus University of Technology

Доц.д-р Андри Йоану
Изследователски център по интерактивна медия, смарт - системи и нововъзникващи технологии (Никозия, Кипър)
E-mail: andri.i.ioannou@cut.ac.cy

Публикувано на
2020-08-15