ЗРИМ ЗВУК

Филмите „визуална музика“ в история на авангардното и експериментално кино

  • Анджела Гоцис Институт за изследване на изкуствата – БАН
Ключови думи: авангардно кино, експериментално кино, безкамерни техники, визуална музика

Резюме

Текстът представя авангардни и експериментални кинематографисти и техните филми в опит да изясни понятието визуална музика в киното. Историческият преглед подпомага търсенето на корените на идеята за изкуство, в което звукът е зрим. Стремежът на авангардните кинематографисти за освобождение на киното от влиянието на останалите изкуства не застига музиката, тъй като тя притежава сходна характеристика с подвижното изображение – движение във времето. Хармоничното или хаотично взаимодействие на музиката с кинематографичния образ подхожда откривателски към въображението на зрителите, които имат възможност за досег с вид кино, което се простира отвъд рамката на развлечението. Утвърдени в кинематографичния хронотоп техники съдействат за формиране на общи и разпознаваеми естетически белези на филмите визуална музика, макар и да не се изчерпват с тях. Поставен в полето на дигиталните технологии филма визуална музика едновременно е историческо наследство, образец за безпределността на въображението, и съвременна творческа практика.

За автора

Анджела Гоцис, Институт за изследване на изкуствата – БАН

Докторант в Института за изследване на изкуствата – БАН (сектор „Екранни изкуства“). Работи в областта на фотографията. Научните ѝ интереси са насочени към изследване на авангардното и на експерименталното кино.

E-mail: angi_wb@yahoo.com

Публикувано на
2021-07-30
Рубрика
Визуални изкуства / Музика / Екранни изкуства