Търсят се Accessibility QA Testers. Подходящо за зрително затруднени студенти!!!

Компания е в търсене на Accessibility QA Testers. 
Идеалният кандидат притежава:
- Ежедневен опит някои или всички от изброените инструменти за екранен четец (Screen Reader Toold) - NVDA, JAWS, Voice OVer. 

Трябва да ги използва като част от ежедневието си.
- Отлично владеене на Английски език.
- Немският език се счита за предимство.
- Добри компютърни познания
Позицията предлага:
- Отлично възнаграждение.
- Сигурна, приятелска работна среда.
- Възможност за кариерно развитие.
- Привлекателен социален пакет.
- Трудов договор с пълни осигуровки и без подводни камъни.
За контакти: г-жа Марияна Василева, Емайл: mvasileva@digitanity.com
Тел. 0878806797

19 СУ “Елин Пелин” в София спешно търси да назначи начален учител по заместване 1-4 клас (може студент!)

19 СУ “Елин Пелин”, намиращо се на Ул. ул. Яков Крайков 16 /между Пирогов и ВМА/ в София, спешно търси начален учител по заместване 1-4 клас, може и студент.
За контакт: 
Тел: +359 2 952 30 16
Тел: +359 2 952 24 84
Тел: +359 2 952 08 25
e-mail: school@19sou.bg

стипендии на МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ в сътрудничество с АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, САЩ обявяват 
К О Н К У Р С за 25 стипендии „Гипсън“ по 2,500 лв. годишно за студенти с високи академични постижения,
чиито семейства имат ниски материални възможности,
записани в първи курс на университети в България 
през учебната 2023-2024 година 
Основни изисквания към кандидатите:
Да са студенти в първи курс през учебната 2023-2024 г;
Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
Да имат успех от кандидат-студентски изпити (или матура, ако са приети с такава оценка) не по-нисък от 4.50.
Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева.
Документите за кандидатстване можете да донесете във Фондацията
или да ги изпратите и по пощата/куриер на адреса на Фондацията
(бул. „Цариградско шосе“ № 113А, гр. София 1784)
с клеймо не по-късно от 24 ноември 2023 г. 
Документи по електронна поща не се приемат!
Подаването на документите не е задължително да става лично.

105 СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ в софия спешно ТЪРСИ да назначи (МОЖЕ И СТУДЕНТ) УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В І-ІV КЛАС – 1 раб. място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Намрищато се в кв.ДИАНАБАД в София 105 СУ „атанас далчев“ търси да назначи учител по заместване.

Необходими документи:

1.    Заявление до директора за заемане на длъжността (с посочени телефон за връзка и адрес
на електронна поща);

2.    Професионална автобиография;

3.    Копия от документи за придобито висше образование с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление,
съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните
направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска
работа;

4.    Копия на документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит:
– трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия учителски трудов стаж;

5.    Документ, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до 24.11.2023 г. включително.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 28.11.2023 г. / вторник / от 10,00 часа в 105. СУ„Атанас Далчев” – жк „Дианабад”, ул. ”Св.Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73; 0876807295;

Образователни центрове StemУ търсят да назначат преподаватели по английски език за следобедни, вечерни и уикенд програми

StemY e мрежа от образователни STEM центрове, посветени на това да дадат на своите ученици основни умения в областите на математиката, инженерството, информационните технологии и науките, необходими за ориентиране в бързо развиващия се свят. Нашата мисия е да вдъхновяваме и да даваме възможност на нашите ученици да се превърнат в успешни, уверени и щастливи хора.

За нашите центрове търсим преподаватели по английски език за следобедни, вечерни и уикенд програми.

Основни дейности и отговорности:

 • Разработка и изпълнение на интерактивни и вълнуващи занимания.
 • Следене и оценяване на индивидуалния напредък на всеки ученик, с акцент върху реалната приложимост на знанието.
 • Подготовка и ревизия на домашни задачи, създаващи трайно и практично знание.
 • Провеждане на онлайн и присъствени занятия по собствена система.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено или текущо образование в сферата на педагогиката, английска филология или сродни дисциплини.
 • Страст към образованието и неутолимо желание за саморазвитие.
 • Изразителни комуникативни умения и умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Атрактивно и стимулиращо заплащане.
 • Гъвкаво работно време и възможност за развитие.
 • Постоянно обучение и кариерни възможности.
 • Работа в среда, където всяка идея се цени и всеки индивид е ключов за успеха на екипа.
 • Съвременни и просторни учебни зали в удобна локация.

Кандидатстването става с изпращане на автобиография и мотивационно писмо!

За контакт с нас:Диана Чолакова +359 878 77 87 38

https://www.stem-y.com/bg

81 СУ „Виктор Юго“ в  София търси да назначи учител в ГЦОУД (1-4 клас)

81 СУ „Виктор Юго“, намиращо се на ул.„Бъднина” №3 в  ж.к. Младост 3 в София, търси да назначи учител в ГЦОУД (1-4 клас) .

За контакти:  028745506

Срок за кандидатстване: 24 ноември 2023 г.

ДГ 69 „Жар птица“ в София търси да назначи помощник на учителя и двама помощник възпитатели

ДГ 69 „Жар птица“, намираща се на ул. „Найден Георгиев“ 12, бл. 82 в ж.к. Хаджи Димитър в София, търси да назначи помощник на учителя и двама помощник възпитатели.

За контакти: 0899136272 и 0884801488

Срок за кандидатстване: 31 ноември 2023 г.

ДГ 19 „Света София“ в София търси да назначи учител

Заглавие:  ДГ 19 „Света София“, намираща се на бул. „Христо Смирненски“ 36 в ж.к. Лозенец в София, търси да назначи учител.

За контакти: 028661230 и 0897825830

Срок за кандидатстване: 1 декември 2023 г.

Програма “Млад учител“ на издателство Клет България предлага безплатни уебинари без получаване на кредити за начинаещи учители в сферата на предучилищното образование

Програмата „Млад учител“ е поредица от онлайн обучения, в които ментори с богат опит в преподаването, управлението и обучението на педагогически кадри ще дадат ценни насоки за развитието на начинаещите учители в сферата на предучилищното образование.
Обученията имат за цел да дадат важни напътствия в началото на професионалния път на учители с малък или никакъв стаж по специалниста, на студенти с педагогически профил, които имат желание да развиват себе си в професията, както и на всички останали действащи учители, които имат потребност от допълнителни напътствия за работата си.
Всяко едно от обученията ще разгледа различен аспект от работата на учителите в детската градина и подготвителните групи в училище. Ще бъдат дадени както методически, така и чисто практически насоки и примери от дългогодишната практика на лекторите в сферата на предучилищното образование. Темите са подбрани така, че да обхванат основните дейности, свързани с ежедневната работа на учителя с децата, родителите им. Менторите ще разгледат различните инструменти за случване на успешен учебен процес и ще дадат своите доказани във времето препоръки и примери.
Не пропускайте да направите своята регистрация за всяко едно от тях!
 
Програма „Млад учител“
за началото на професионалното развитие на учителите в детската градина
 
Дата: 14.11.2023 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Перспективи за професионално развитие на младия учител в детската градина
Лектор: Анна Йорданова, дългогодишен директор на ДГ Слънце, гр. Хасково, с богат опит в преподаването и управлението, обучител на действащи учители в сферата на предучилищното образование
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/perspektivi-za-profesionalno-razvitie-na-mladiya-uchitel-v-detskata-gradina/register

 
Дата: 12.12.2023 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Как да прилагаме творчески средствата в педагогическата ситуация
Лектор: Гергана Аврамова, психолог, Арт терапевт с богат опит в обучения на действащи учители, учители на деца в смесени групи, занимава се активно с повишаване на емоционалната компетентност чрез тренинг на деца с помощта на арт-терапевтични средства
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/kak-da-prilagame-tvorcheski-sredstvata-v-pedagogicheskata-situatsiya/register

 
Дата: 18.01.2024 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Методика на организацията: „утринна среща"
Лектор: д-р Марияна Костадинова, директор на детска градина "Джани Родари", гр. Гоце Делчев, доктор е на педагогическите науки, обучител на действащи учители в системата на предучилищното образование
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/metodika-na-organizatsiyata-utrinna-srescha-/register

Дата: 21.02.2024 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Специфика на детското портфолио
Лектор: доц. д-р Райна Захариева, дългогодишен преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, работи върху проблемите на адаптирането на децата в предучилищна и училищна възраст и проследяването на постиженията в детското развитие. Автор и съавтор е на повече от 120 книги, студии и статии. В момента работи като консултант на учители и родители по въпроси, свързани с детското развитие и училищната готовност, и като лектор и обучител в различни образователни структури.
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/spetsifika-na-detskoto-portfolio/register 

Дата: 14.03.2024 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Как да възпитаме деца с висок коефициент на емоционална интелигентност? (практически аспекти)
Лектор: Маргарита Врачовска, психолог, автор и консултант на образованелни издания, свързани с социално-психологическия тренинг на деца в зетската градина, себепознаването и себеизразяването
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/kak-da-v-zpitame-detsa-s-visok-koefitsient-na-emotsionalna-inteligentnost-prakticheski-aspekti-/register

 Пълна информация на: 
https://klett.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-article536.html