Частна детска градина 101 Защо търси на пълен работен ден учител с английски език.

Семейството на ЧДГ ‘101 ЗАЩО’ разширява екипа си и търси ново попълнение като учител на пълен работен ден с Англисйки език. Ако смятате, че това е вашето признание, разгледайте сайта, както ФБ страницата, за да се запознаете малко повече с нашата визия. * http://www.101dg.org/index-9.php#!/page_Kontakti_11 * https://www.facebook.com/101zashto
Mожете да разгледате в детайли обявата, както и да изпратите вашето CV тук: * https://www.jobs.bg/c_job_preview.php?job_sid=5960229

Търси се логопед за работа в Център за социална рехабилитация и интеграция „ТАЛАНТИ И ИНОВАЦИИ“, град Елин Пелин

Център за социална рехабилитация и интеграция „ТАЛАНТИ И ИНОВАЦИИ“, град Елин Пелин търси да назначи „Логопед“ на пълен работен ден от 10:00 – 18:00 часа.

Център за социална рехабилитация и интеграция „ТАЛАНТИ И ИНОВАЦИИ“ се намира на 30 мин. пътуване от центъра на София. Разполага с модерна сграда, напълно оборудван самостоятелен логопедичен кабинет и сензорна зала. Екипът на Център за социална рехабилитация и интеграция „ТАЛАНТИ И ИНОВАЦИИ“ се състои от квалифицирани специалисти: психолози, кинезитерапевти, социални педагози, трудотерапевти, педагози и възпитатели.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 • Завършено висше образование /магистър или бакалавър/ специалност „Логопедия“ или завършващ бакалавър /семестриално преминал 3 курс/;
 •  Да организира и осъществява индивидуална и групова логопедична работа в зависимост от възрастовия и индивидуалния потенциал на децата с комуникативни нарушения, като прилага знанията за етиологията, симптоматиката, диагностиката, диференциалната диагностика на нарушенията и средствата за тяхното преодоляване;
 • Умения за работа в екип. Активно сътрудничество с останалите специалисти за преценката на потенциала на децата с увреждания и с езикови и говорни нарушения и в разработването на програмите за социална рехабилитация и интеграция;
 • Да притежава теоретична и практическа подготовка за провеждане на консултации и превантивна дейност по проблемите, свързани с появата и преодоляването на речевите нарушения;
 • Да притежава теоретична и практическа подготовка за ръководене на интегрирането на семействата на потребителите на Центъра с комуникативни нарушения в логопедичната работа;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Да провежда обследване с потребителите, нуждаещи се от логопедична намеса
 • Да диагностицира нарушението и да прогнозира резултатите;
 • Да изготвя план за работа, да прилага техники и методи, аналогични на нарушението
 • Да консултира семействата на потребителите;
 • Да поддържа контакт с другите специалисти и да изготвя своевременно отчети за резултатите от работата с всеки потребител;
 • Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с потребителите за повишаване на комуникативността им;
 • Да води необходимата документация и отчетност;

Ако Вие имате желание да бъдете част от екип от професионалисти, работещи със сърце, за подпомагането на интеграцията и рехабилитацията на деца – изпратете своето СV и актуална снимка на адрес: talantiiinovatsii@gmail.com ; Телефон за контакти: 088 8884787

Център за работа с деца търси да назначи учител!

Център за работа с деца търси да назначи учител
Търси се учител:
– позитивен и обичащ децата
– с индивидуално отношение към децата
– с практически опит в прилагането на игровия подход
– с познания в сферата на алтернативното образование

Изисквания към кандидатите:
– опит в работата с деца
– търпение
– работа в малка група деца

Предлагаме:
– работа в малък екип
– толерантност
– подготовка и въвеждане в новата среда
– обучение

Ако вярвате, че бихте могли да сте част от нас, ще се радваме да се свържете с нас на телефон 089 308 3084 или да изпратите своята автобиография на chovechetoo@gmail.com

„Заедно в час“ предлагат безплатен уебинар за студенти-бъдещи начални учители на 21 октомври 2021 г.!

Уебинар: Тайната на успешните учители // 21 октомври от 18:30 ч.
 Уебинарът е насочен към студентите, които биха имали интерес да станат начални учители. На уебинара ще поканим учител от програмата, който преподава именно в начален етап. Така участниците в събитието ще могат да зададат въпросите си и да научат малко повече за работата ни от първо лица.
Линк към уебинара на 21 октомври 2021 г.
https://www.facebook.com/events/413657770114753/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

„Заедно в час“ предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие „Нов път в преподаването“ за завършили бакалаври!

Вече над 10 години „Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му.

Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

„Заедно в час“ предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие – „Нов път в преподаването“. В нея участниците преминават през множество обучения, които надграждат тяхното разбиране за преподаването, получават менторска подкрепа, придобиват учителска правоспособност, ако вече не разполагат с такава, и работят на пълен работен ден като учители в училищата, в които децата имат най-голяма нужда от подкрепа и допълнителна мотивация, за да реализират своя потенциал. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години, финансов стимул по време на лятното обучение и изграждане на мрежа от професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в „Нов път в преподаването“, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.

Задължително е да сте завършили бакалавърска степен до 1 септември 2022 г.

Програмата на „Заедно в час“ е отличена като „Най-добра програма за кариерно развитие“ и „Най-добра обучителна програма“ в конкурса „Работодател на годината 2018“ на форума „Кариера в България – Защо не?“.

„Заедно в час“ е „Най-желан работодател“ в категория Образование според проучването Employer of Choice 2019.

Като участник в програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“ вие получавате:

 • обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители, която включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер“ („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;
 • двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на „Заедно в час“ в един от регионите, които обхваща програмата;
 • менторска подкрепа от опитен професионалист;
 • финансов стимул от „Заедно в час“ за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2022 г.);
 • развитие на професионални и лидерски умения – както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;
 • осъществяване на летен проект или стаж между двете учебни години;
 • достъп до общността на „Заедно в час“ от над 500 участници и възпитаници на програмата, както и до международната мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време на и след програмата;
 • директна подкрепа за успешна реализация след двете години в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;
 • възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в екипа на организацията, международната ни мрежа или в партньорските ни организации;
 • сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава) – „Заедно в час“ осигурява покриването на семестриалните такси към университета.

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • да сте завършили или да ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 1 септември 2022 г.;
 • да имате възможност да участвате в целодневно (в рамките на работния ден) интензивно лятно обучение – Летен институт – за период от 6 до 7 последователни седмици от юли 2022 г.;
 • да сте готови да работите като учител на пълен работен ден през двете години на програмата;
 • да владеете български език на отлично писмено и говоримо ниво;
 • да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравния достъп до качествено образование.

Краен срок за попълване на формуляра за кандидатстване: 25 ноември 2021 г.

Кандидатствайте през нашия сайт

„Заедно в час“ е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на „Заедно в час“ са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.

ТЪРСИ СЕ СПЕЦИАЛИСТ ЗА РАБОТА В ДВИГАТЕЛНА СТАЯ

Детски образователен център „вМестенцето“ работи с деца със специални образователни потребости  (https://www.facebook.com/mestenceto;http://mestenceto.com/ ).

Екипът ни се състои от клиничен психолог, логопед и специален педагог.

Търсим си млад, мотивиран и позитивен колега, който да работи с нашите деца в двигателната стая на нашия център, срещу заплащане. Натовареността ще бъде определена от записаните предварително часове.

За повече информация:

0886003731- Красимира Стоицева

0898579988- Михаела Минчева

mestenceto@mail.bg