Услуги

Предлагани услуги :

  • Заемане на библиотечни материали за дома
  • Ползване на библиотечни материали в читалня
  • Търсене на информация в традиционни каталози
  • Автоматизирано библиотечно-информационно обслужване
  • Свободен достъп до периодични издания
  • Ползване на електронния каталог
  • Ползване на електронни бази данни
  • Изготвяне на информационни справки
  • Информация за периодичните издания, получаваните в библиотеката
  • Информация за новоизлезли заглавия