Факултетен съвет

Проф. дпн Милен Замфиров

Проф. дпн Мира Цветкова

Проф. дпсн Нели Василева

Проф. дн Радослав Пенев

Проф. дн Розалина Енгелс- Критидис

Проф. д-р Адриан Георгиев

Проф. д-р Бисера Вълева

Проф. д-р Екатерина Софрониева

Проф. д-р Емилия Евгениева

Проф. д-р Илиана Мирчева

Проф. д-р Маргарита Бакрачева

Проф. д-р Неда Балканска

Проф. д-р Николай Цанев

Доц. д-р Александър Ранев

Доц. д-р Анна Трошева

Доц. д-р Веселин Караатанасов

Доц. д-р Галина Георгиева

Доц. д-р Данка Щерева

Доц. д-р Диана Игнатова

Доц. д-р Добрин Атанасов

Доц. д-р Иван Душков

Доц. д-р Лора Спиридонова

Доц. д-р Любка Алексиева

Доц. д-р Марина Пиронкова

Доц. д-р Пенка Шапкова

Доц. д-р Снежина Бисерова

Доц. д-р Христо Карагьозов

Доц. Милена Блажиева

Гл. ас. д-р Венцислава Стоянова

Гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова

Гл. ас. д-р Деница Кръстева

Гл. ас. д-р Маргарита Томова

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Гл. ас. д-р Явор Грънчаров

Изабел Кирилова – студент

Протоколи от ФС (достъп със СУСИ акаунт)