Новини

16.09.2022 / ФАКУЛТЕТ

Резултати от държавната изпитна сесия, септември 2022 г.

Резултатите от изпитите, може да видите ТУК
Прочетете още
08.09.2022 / ФАКУЛТЕТ

Поради продължително отсъствие на инспектор студенти Албена Димитрова…

Уважаеми колеги, Поради продължително отсъствие на инспектор студенти Албена Димитрова и записването на студентите в по-горен курс, студентите които се обслужват от г-жа Димитрова ще бъдат разпределени, както следва: 1...
Прочетете още
26.08.2022 / ФАКУЛТЕТ

Изпити при доц. д-р Таня Казанджиева, септемврийска сесия 2022 г.

СБЕ( магистри- НУП за завършили учителски специалности и специлности със педагогическа правоспособност) Поправителният изпит по СБЕ за магистри НУП(специалисти) ще се проведе на 31. 08. 2022 г. от 10. 30...
Прочетете още
23.08.2022 / ФАКУЛТЕТ

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти-2“ (вж. https://web.mon.bg/bg/101140) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата...
Прочетете още
22.08.2022 / ФАКУЛТЕТ

ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ОКТОМВРИ 2022 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита - в 8.30ч....
Прочетете още
28.07.2022 / ФАКУЛТЕТ

График за работата на администрацията на ФНОИ през месец август 2022 г.

Във връзка с ползването на полагаем годишен отпуск от служителите на ФНОИ  студентите  през м. август 2022 г. ще се обслужват, както следва: от 12.08.2022 г. до 19.08.2022 г. инспектор...
Прочетете още
20.07.2022 / ФАКУЛТЕТ

Прием в ОКС Магистър за учебната 2022-2023 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2022/2023 г. ще се проведе, както следва: за места субсидирани от...
Прочетете още
18.07.2022 / ФАКУЛТЕТ

Изпитна сесия септември 2021-2022

Редовно обучение: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЛОГОПЕДИЯ ММТТ МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ МУЗИКА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ПРЕДУЧИЛИЩНА...
Прочетете още
1 2 3 26
bg_BGБългарски