Деканско ръководство

Проф. дпн Милен Замфиров
Проф. дпн Милен Замфиров

Декан

Електронен адрес:
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

телефон: 02 9706201, 02 8720893
Приемно време:
петък 09.00 – 12.00 часа

Проф. дн Радослав Пенев
Проф. дн Радослав Пенев

Заместник – декан бакалавърски програми и акредитация

Електронен адрес:
rpenev@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 11.00 – 13.00 часа

Проф. дн Розалина Енгелс – Критидис
Проф. дн Розалина Енгелс – Критидис

Заместник – декан магистърски програми, докторанти, мобилност

Електронен адрес:
r.engels@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
четвъртък 9 – 12 часа

Проф. д-р Маргарита Бакрачева
Проф. д-р Маргарита Бакрачева

Заместник – декан научна, проектна, международна дейност,
връзки с обществеността

Електронен адрес:
mbakrachev@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 09 – 12 часа

Проф. д-р Адриан Георгиев
Проф. д-р Адриан Георгиев

Помощник на декана
по стопанска дейност

Електронен адрес:
aggeorgiev@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 15 – 17 часа

Проф. д-р Николай Цанев
Проф. д-р Николай Цанев

Помощник на декана по дистанционно обучение и електронно обучение

Електронен адрес:
n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда 10 – 12 часа

Доц. д-р Снежина Бисерова
Доц. д-р Снежина Бисерова

Заместник – декан издателска политика, художествено-творческа дейност, акредитация

Електронен адрес:
sssivanov@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 15 – 17 часа