Деканско ръководство

Проф. дпн Милен Замфиров
Проф. дпн Милен Замфиров

Декан

Електронен адрес:
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

телефон: 02 9706201, 02 8720893
Приемно време:
петък 09.00 – 12.00 часа

Проф. д-р Неда Балканска
Проф. д-р Неда Балканска

Заместник – декан бакалавърски, магистърски програми и акредитация

Електронен адрес:
nbalkanska@uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда 14.00 – 16.00 часа

Проф. дн Розалина Енгелс – Критидис
Проф. дн Розалина Енгелс – Критидис

Заместник – декан докторанти, докторантско училище и мобилност

Електронен адрес:
r.engels@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
четвъртък 10 – 14 часа

Проф. дн Маргарита Бакрачева
Проф. дн Маргарита Бакрачева

Заместник – декан научна, проектна, международна дейност и връзки с обществеността
Електронен адрес:
mbakrachev@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 10 – 14 часа

Проф. д-р Адриан Георгиев
Проф. д-р Адриан Георгиев

Заместник – декан стопанска дейност

Електронен адрес:
aggeorgiev@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 10 – 12 часа

доц. д-р Любка Алексиева
доц. д-р Любка Алексиева

Заместник – декан информационни дейности, дистанционно обучение и издателска политика

Електронен адрес:
l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда 10 – 12 часа