Допълнителна поправителна сесия за всички студенти от 4 курс

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна поправителна сесия в срок от 4 до 16 юни 2020 г., за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2020 г.

Студентите, които не са успели да си подадат заявления в предварително обявения срок до 16.03.2020 г. /присъствено/ във Факултета, могат да го направят електронно, като изпращат заявленията си на съответния електронен адрес на инспекторите – студенти в срок от 26 до 28 май 2020 г.: Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg; Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg; Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg; Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg .

Заявление за явяване на изпит/и може да изтеглите тук

Графикът на изпитите ще бъде изготвен в срок до 3 юни 2020 г. и обявен на сайта на Факултета.

Всички изпити ще се провеждат дистанционно!

Процедурата по издаването на протокол за изпит от допълнителната поправителна сесия за студентите от 4 курс е следната:

 • Студентът заплаща такса от 30 лв. за всеки от изпитите, с които е записан условно за 4 курс за учебната 2019/2020 г., а студенти,  които е трябвало да се дипломират през учебната 2018/2019 г. или преди това, но имат да полагат семестриални изпити, за всеки от тях заплащат по 50 лева – с банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е:
BN BG BG SD,

 като в превода се посочват три имена, факултет, специалност, факултетен номер; на основание се посочва: за издаване на протокол. С едно банково платежно нареждане може да се заплатят всички изпити на даден студент;

 • Студентът изпраща имейл на съответния инспектор за издаване на необходимия протокол /протоколи/, като  прилага /сканирано или снимано  банковото бордеро/ за платената сума за съответния протокол /протоколи/;
 • Инспекторът – студенти създава протокола /протоколите/;
 • След провеждане на изпита, съответният преподавател нанася оценката в СУСИ и изпраща протокола /протоколите/ за одобрение от инспектора – студенти.

Новини относно ситуацията с COVID-19

Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 25 май 2020 г.

Писмо от Декана на ФНОИ доц. дпн Милен Замфиров относно организацията на учебния процес във факултета. (02.04.2020)

Писмо от Декана на ФНОИ доц. дпн Милен Замфиров относно организацията на учебния процес във факултета.

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10 май 2020 г.

Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Софийския университет № РД-19-139/13.03.2020 г. с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Във връзка със Заповед на Ректора № РД-19-139/13.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия, провеждането на държавните изпити от мартенската сесия се отлага за неопределено време.

Студенти от катедра Социална педагогика и социално дело на ФНОИ в периода на извънредно положение се включиха като доброволци в националната телефонна линия на МТСП

Деканското ръководство на ФНОИ изказва специална благодарност на Антоанета Атанасова, Антон Иванов, Румяна  Богданова и Стела Димова – студенти от катедра Социална педагогика и социално дело на ФНОИ, които в периода на извънредно положение се включиха като доброволци в националната телефонна линия на МТСП и оказваха психологическа подкрепа на нуждаещи се групи. Така не само изразиха съпричастността си към борбата срещу коронавируса COVID-19, но и се включиха в процеса. Сега в ситуацията на извънредна епидемична обстановка, Този и всички останали примери могат да станат източник на вдъхновение за това как всеки може да допринесе за по-ефективното преминаване през нея.

Достъп до лицензирани продукти и услуги на Майкрософт

Уважаеми колеги,

На основание на сключения от МОН договор за ползване от висшите училища на софтуерни продукти на Майкрософт,
преподаватели, служители и студенти от Софийския университет
получават правото да използват лицензирани продукти и услуги на Майкрософт (Office 365, част от който са Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive и други).

Лиценз за Office 365 могат да получат:

·         щатните преподаватели във факултетите и департаментите в СУ „Св. Климент Охридски“

·         служители в СУ „Св. Климент Охридски“

·         записаните студенти за текущата учебна година в СУ „Св. Климент Охридски“

Лицензът за преподаватели и служители е с по-разширени възможности.

В случаите, в които един потребител е в повече роли, той може да заяви лиценз за ролята с по-разширени възможности.

За да се възползват от правото си на лиценз, преподаватели, служители и студенти от Софийския университет трябва да се регистрират на адрес
https://365.uni-sofia.bg/ с потребителското си име и парола от СУСИ.

За регистрацията трябва да изберат от менюто „Лиценз за“, след което:

 1. Да въведат потребителското си име в СУСИ и парола
 2. Да въведат парола за Office 365 и служебния си имейл в Софийския университет.
  Важно за студентите! Необходимо е да са си активирали предварително служебната електронна поща!

При успешна регистрация ще получат потребителско име за портала на Office 365, който се намира на адрес https://portal.office.com.

За преподаватели и служители потребителското име е във вида <име>@office365faculty.uni-sofia.bg,
а за студентите – <име>@office365student.uni-sofia.bg,
където <име> е потребителското име в СУСИ.

След получаване на потребителското име, трябва потребителят да активира профила си.

На адрес https://bit.ly/3bExqwT се намерят видео-инструкции за:

 • Активиране на профил
 • Инсталиране на Teams
 • Лицензиране на Office 365 локална инсталация

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Уважаеми колеги,

Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски” има удоволствието да ви покани да участвате в:

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината
от рождението нa проф. д-р Георги Бижков

„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

София, 6 и 7 ноември  2020 г.,
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат

Програмата на конференцията включва работа в тематични сесии  и докторантска сесия и ще бъде качена допълнително.

Времето за представяне на докладите е до 10 минути, а пълните текстове ще бъдат публикувани преди конференцията в рецензиран сборник с ISBN.

Очакваме Ви!

С поздрав,

Организационен комитет на конференцията:

доц. дпн Милен Замфиров – председател

доц. д-р Маргарита Бакрачева

доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис

проф. дн Радослав Пенев

доц. Милена Блажиева

доц. д-р Николай Цанев

проф. дпн Николай Попов

проф. д-р Адриан Георгиев

доц. д-р Габриела Кирова

доц. д-р Неда Балканска

проф. д-р Стефан Алтъков

проф. д-р Нели Бояджиева

доц. д-р Марина Пиронкова

гл. ас. д-р Галина Георгиева

гл. ас. д-р Любка Алексиева

гл. ас. д-р Диана Игнатова

гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

ас. д-р Цвета Петрова

ас. д-р Мария Валявичарска-Караиванова

Александра Георгиева

Академичната общност на ФНОИ и COVID 19: изследвания, добри практики и препоръки

Скъпи колеги,
В необичайната за всички ситуация освен трудностите вероятно сте
стигнали и до някои решения, които да облекчат работата ви. В тази връзка е предложението ни да споделите свои наблюдения, изследвания, съвети и добри практики, с които можем да бъдем полезни на колеги и широката общественост.
Новата категория в частта „Актуално“ на страницата на Факултета:
Академичната общност на ФНОИ и COVID 19: изследвания, добри
практики и препоръки, има за цел да представи в синтезиран и разбираем вид опита на академичната общност на ФНОИ. Това разбира се, е изцяло пожелателно, а всеки материал ще бъде с посочено авторство.
Ще се радваме, ако вече имате готови идеи или пък впоследствие се
заразите с ентусиазъм
Може да изпращате всичко по темата на: mbakrachev@uni-sofia.bg

Към Родителите

Проучване – Нагласи след обявяване на първите случаи

Проучване – Реакции Извънредно положение

Педагогическата комуникация в условията  на извънредно положение – Проект на ФНОИ и ЦОКПС, доклад  21.04.2020 г.

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Студенти от катедра Социална педагогика и социално дело на ФНОИ в периода на извънредно положение се включиха като доброволци в националната телефонна линия на МТСП

СПИСЪК НА ДИСЦИПЛИНИ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЖАТ ПРИСЪСТВЕНИ ИЗПИТИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

СПЕЦИАЛНОСТ ПНУП

1 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Математика     Проф. д-р  Здравка Лалчев
2. Психология /педагогическа/   гл. ас. д-р В. Баничанска
3. Педагогика /дидактика/   Доц. д-р Коста Герджиков

3 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. ИД – Философска антропология   Проф. дфн Валери Динев

СПЕЦИАЛНОСТ  СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

1 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Дидактология доц. Коста Герджиков

3 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Професионално ориентиране и кариерно развитие проф. Снежана Илиева

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

1 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Невропсихология и патопсихология проф. д-р Цанка Попзлатева
2. Възрастова психология на типичното и атипичното развитие проф. д-р Цанка Попзлатева  
5. Очни блести доц. д-р Анна Попова

Онлайн кариерни консултации на студенти

С оглед на създалата се извънредна ситуация, ние от сектор „Кариерно развитие“ не сме преустановили работата си, свързана с кариерни консултации на студенти. Кариерните консултации ще се реализират онлайн, на имейл: su_career@uni-sofia.bg. Заинтересованите студенти имат възможност да изпращат своите въпроси и cv-ита, които бихме могли да обсъждаме и редактираме. Друга опция е среща в Скайп, за да поговорим от разстояние. Можем да бъдем намерени в скайп със същия e-mail: su_career@uni-sofia.bg.

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, предоставя дигитална колекция „Учебна литература“

Уважаеми, читатели,

напомняме ви, че можете да използвате нашата дигитална колекция „Учебна литература“, която представя актуални учебни материали по различните университетски специалности. Включени са необходими за студентите студии, статии, монографии и периодични издания.
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/102