Работно време с читатели на библиотека ФНОИ

Понеделник, сряда и петък:
10.00-12.00 ч.
12.00-13.00 ч. – обедна почивка
13.00-16.00 ч.

Посещенията се осъществяват при спазване на строго определени правила:

 1. Предвид спецификата на библиотеката, свободният достъп до фонда е ограничен и обслужването става от библиотекаря.
 2. Читалнята  работи със значително намален капацитет от работните места, като се осигурява дистанция.
 3. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.
 4. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост – читателите изчакват извън библиотеките.
 5. Дезинфекция на помещението се прави на всеки 2 часа, през което време библиотеката не работи с читатели.
 6. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност – да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час.
 7.  Забранява се използването на настолните компютри в читалните зали.
 8. При възможност, ще бъде допускан и по-голям брой заети за домашно ползване книги.
 9. С цел по-добро, качествено, бързо и безопасно за здравето обслужване, библиотека ФНОИ силно препоръчва предварителната онлайн заявка на книги. Имате възможност да заемате книги след предварителна заявка по електронна поща и потвърждение от библиотеката, че изданията са налични. Необходимо е да посочите автор, заглавие, година на издаване, при възможност и сигнатура, както и да посочите ИД на Вашата читателска карта. При липса на някои от тези данни пишете само това, което ви е известно за книгата, при необходимост библиотекарят ще направи цялостната справка. Можете да използвате и каталога на УБ http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-b-0. Заявките изпращайте на имейла на филиалната библиотека library@fppse.uni-sofia.bg, за препоръчване  – поне два работни дни по-рано.

При въпроси от ваша страна може да позвъните на тел. 02 9706 249 – завеждащ библиотека Бистра Дончева.

Срещи на деканското ръководство със студенти

Уважаеми колеги,

Деканското ръководство ще проведе срещи със студенти от специалностите на Факултета по науки за образованието и изкуствата във виртуална аудитория според представения по-долу график на адрес:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52778

Вход като „Гост“ с парола: 123

График

№ ПО РЕДДАТАЧАССПЕЦИАЛНОСТФорма на обучение
1.18.01.2021 г.15.30 ч.Студентски съвет 
2.25.01.2021 г.14.00 ч.Предучилищна и начална училищна педагогикаРедовно обучение
3.25.01.2021 г.15.30 ч.Предучилищна и начална училищна педагогикаЗадочно обучение
4.25.01.2021 г.17.00 ч.Изобразително изкуствоРедовно обучение
5.26.01.2021 г.14.00 ч.Социална педагогикаРедовно обучение
6.26.01.2021 г.15.30 ч.Социална педагогикаЗадочно обучение
7.26.01.2021 г.17.00 ч.ЛогопедияРедовно обучение
8.28.01.2021 г.14.00 ч.Специална педагогикаРедовно обучение
9.28.01.2021 г.15.30 ч.Специална педагогикаЗадочно обучение
10.28.01.2021 г.17.00 ч.МузикаРедовно обучение
11.29.01.2021 г.14.00 ч.Начална училищна педагогика с чужд езикРедовно обучение
12.29.01.2021 г.15.30 ч.Предучилищна педагогика с чужд езикРедовно обучение
13.29.01.2021 г.17.00 ч.Физическо възпитание и спортРедовно обучение
14.1.02.2021 г.14.00 ч.Медийна педагогика и художествена комуникацияРедовно обучение
15.1.02.2021 г.15.30 ч.Графичен дизайнРедовно обучение
16.1.02.2021 г.17.00 ч.Музикални медийни технологии и тонрежисураРедовно обучение

Допълнителна сесия за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2021 г.

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна  сесия за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2021 г. , както следва:

 1. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – сесия от 9 до 14.02.2021 г.

Студентите, изпращат заявленията си електронно, на съответния електронен адрес на инспекторите – студенти в срок от 1 до 3 февруари 2021 г.: Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg; Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg; Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg; Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg .

Графикът на изпитите ще бъде изготвен в срок до 8 февруари 2021 г. и обявен на сайта на Факултета.

Всички изпити ще се провеждат дистанционно!

 • РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – сесия от 3 до 9 март 2021 г.

Студентите, изпращат заявленията си електронно, на съответния електронен адрес на инспекторите – студенти в срок от 22 до 24 февруари 2021 г.: Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg; Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg; Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg; Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg .

Графикът на изпитите ще бъде изготвен в срок до 4 март 2021 г. и обявен на сайта на Факултета.

Всички изпити ще се провеждат дистанционно!

Процедурата по издаването на протокол за изпит от допълнителната  сесия за студентите от 4 курс е следната:

 • Студентът заплаща такса от 30 лв. за всеки от изпитите, с които е записан условно за 4 курс за учебната 2020/2021 г., а студенти,  които е трябвало да се дипломират през учебната 2019/2020 г. или преди това, но имат да полагат семестриални изпити, за всеки от тях заплащат по 50 лева – с банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е:  BN BG BG SD,

 като в превода се посочват три имена, факултет, специалност, факултетен номер; на основание се посочва: за издаване на протокол. С едно банково платежно нареждане може да се заплатят всички изпити на даден студент;

 • Студентът изпраща имейл на съответния инспектор за издаване на необходимия протокол /протоколи/, като  прилага /сканирано или снимано  банковото бордеро/ за платената сума за съответния протокол /протоколи/;
 • Инспекторът – студенти създава протокола /протоколите/;
 • След провеждане на изпита, съответният преподавател нанася оценката в СУСИ и изпраща протокола /протоколите/ за одобрение от инспектора – студенти.

Изпитна сесия януари-февруари на учебната 2020-2021 г. – ГРАФИК

Редовно обучение:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛОГОПЕДИЯ

ММТТ

МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ

МУЗИКА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Задочно обучение:

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

Социална педагогика – задочно обучение

Специална педагогика – задочно обучение

Плащане на семестриални такси за 2020/2021 уч. г., летен семестър чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде в интервала 05.01.-12.02. 2021 г. и ще бъде достъпна от студентския профил.

При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay.При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат от касата за платена такса в студентската книжка и присъствено записване.

Записването в отдел „Студенти“  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента.

Заверката на студентската книжка  в отдел „Студенти“  се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответнитакси.

Подробна информация
При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администратора на СУСИ за Вашия факултет на адрес: v.eduard@fppse.uni-sofia.bg

ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЪС СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2020/2021 г.

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, ще се проведат чрез дистанционни средства, по предварително изготвени разписи за обучение на студентите – задочно обучение за летен семестър на уч. 2020/2021 г.

Учебните занятия ще бъдат в периода от 25.01.2021г. до 21.02.2021г.

Разписите на учебните занятия за летния семестър ще бъдат качени на сайта на Факултета до 15.01.2021 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БИЖКОВ: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

От долния линк можете да изтеглите Сборника с доклади от Научно-практическата конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков
ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Сборникът включва авторски текст на проф.  Бижков, биографичен текст за неговия живот и дейност и галерия снимки. Четирите  пленарни доклада  описват приноса на  проф. Бижков към педагогическата теория и практика.
Включените тематични доклади са 123, разделени на седем кръга: Социални и образователни дискурси, Социална кохезия и приобщаващо образование, Съвременни тенденции в обучението на ученици със специални образователни потребности, Добри практики в образованието и перспективи в предучилищното и началното училищно образование, Сравнителен дискурс в българската педагогика и училищно оценяване, Музика и педагогика – иновации и традиции и Диалози през изкуството.

http://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/11/bizhkov.pdf

Организационният комитет благодари на всички колеги, които вложиха  не само усилия, но и много емоция за създаването на  този завършен труд, 1094 страници, които носят енергия и отварят нови хоризонти за  стимулирани търсения.

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили други специалности), 1 курс, задочно платено обучение, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 05.11.2020 г. (четвъртък) ще бъдат проведени присъствени срещи относно информация за онлайн обучението през зимния семестър, в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета) при следния график:

ПЪРВА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 9.00 часа
ВТОРА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 9.30 часа
ТРЕТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 10.00 часа
ЧЕТВЪРТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 10.30 часа
ПЕТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 11.00 часа
ШЕСТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 11.30 часа

По-подробна информация ще получите на пощата на курса

Разпределението на студентите в групи можете да видите на списъка (ТУК)

Присъствието не е задължително. Ще получите потребителските си имена в електронната поща на курса.

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, 1 курс, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 04.11.2020 г. (сряда) от 12.00 часа, ще бъде проведена присъствена среща относно информация за онлайн обучението през зимния семестър, в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета.).

По-подробна информация ще получите на пощата на курса

Присъствието не е задължително. Ще получите потребителските си имена в електронната поща на курса.