Тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата и церемония за връчване на отличия на преподаватели от факултета и за връчване дипломите на завършилите студенти през уч. 2021/2022 г.

Уважаеми абсолвенти,

Информираме Ви, че на 15 декември 2022 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ /бул. „Цар Освободител“ № 15/ ще се проведе тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата и церемония за връчване на отличия на преподаватели от факултета и за връчване дипломите на завършилите студенти през уч. 2021/2022 г., както следва:

От 10.30 ч. за завършилите бакалавърска степен. За целта е необходимо:

 • всички абсолвенти бакалавърска степен да се явят пред Аулата на Университета в 8.30 ч. за получаване и обличане на тогите;
 • задължително се полага подпис в списъка за получаване на дипломата;
 • важно е всички абсолвенти предварително – най-късно до 24.11.2022 г., да влязат в контакт с инспекторите си по студентското положение и да заявят участието си в церемонията, тъй като в противен случай няма да бъдат предвидени за получаване на дипломите.

От 15.30 ч. за завършилите магистърска степен в следните магистърски програми:

 • Предучилищна педагогика за завършили други специалности, задочно обучение
 • Предучилищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност, задочно обучение
 • Монтесори педагогиката в дигиталното общество, задочно обучение
 • Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, задочно обучение
 • Музикален артмениджмънт, редовно обучение
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
 • Логопедия – Комуникативни нарешения на развитието, редовно обучение
 • Логопедия – редовно обучение
 • Логопедия – задочно обучение
 • Слухово-речева рехабилитация – задочно обучение
 • Педагогика на деца и ученици с множество увреждения – редовно и задочно обучение
 • Специална педагогика – задочно обучение

За целта е необходимо:

 • всички абсолвенти магистърска степен в посочените програми да се явят пред Аулата на Университета в 14.00 ч. за получаване и обличане на тогите;
 • задължително се полага подпис в списъка за получаване на дипломата;
 • важно е всички абсолвенти предварително – най-късно до 24.11.2022 г., да влязат в контакт с инспекторите си по студентското положение и да заявят участието си в церемонията, тъй като в противен случай няма да бъдат предвидени за получаване на дипломите.

Неучебен и неприсъствен ден – 01.11.2022

Със заповед РД-19-385 / 27.10.2022 г. на Ректора на СУ, 01.11.2022 г. – Ден на народните будители – е неучебен и неприсъствен за всички студенти, преподаватели и служители на СУ

Разпределение на студентите от 1 курс, магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за други специалности

Разпределение на студентите от 1 курс, магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за други специалности по потоци и групи, /игнорирана е първата цифра от факултетния номер/:

1 поток:

1 група: от фак. № ….ЕА4010183 до № ….ЕА4010203 включително;

2 група: от фак. № ….ЕА4010204 до № ….ЕА4010225 включително;

3 група: от фак. № ….ЕА4010226 до № ….ЕА4010247 включително;

2 поток:

4 група: от фак. № ….ЕА4010248 до № ….ЕА4010269 включително;

5 група: от фак. № ….ЕА4010270 до № ….ЕА4010291 включително; 6 група: от фак. № ….ЕА4010292 до № ….ЕА4010314 включително;

Присъствената среща на студентите от 1 курс, магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност

Присъствената среща на студентите от 1 курс, магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност ще се проведе, както следва:

1 поток – 12.11.2022 г. от 10 ч. – зала 230;

2 поток – 12.11.2022 г. от 12 ч. – зала 230.

Разпределение на студентите от 1 курс, магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност по потоци и групи, /игнорирана е първата цифра от факултетния номер/:

1 поток:

1 група: от фак. № ….ЕА4020181 до № ….ЕА4020201 включително;

2 група: от фак. № ….ЕА4020202 до № ….ЕА4020222 включително;

3 група: от фак. № ….ЕА4020223 до № ….ЕА4020243 включително;

2 поток:

4 група: от фак. № ….ЕА4020244 до № ….ЕА4020263 включително;

5 група: от фак. № ….ЕА4020264 до № ….ЕА4020284 включително;

6 група: от фак. № ….ЕА4020285 до № ….ЕА4020303 включително; Учебните занятия започват от 14.11.2022 г. в МУДЪЛ.

НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящото стартиране на учебните занятия ще се проведе първа присъствена среща на 7.11.2022 г. (понеделник) от 16.00 ч., зала 400 във ФНОИ. По време на срещата ще можете да получите студентските си книжки. Срещата касае студенти, приети в следните две магистърски програми – 1) за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка и 2) за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка. 

Разписи на занятията са налични ТУК.

На вниманието на новоприетите магистри от специалност „Начална училищна педагогика“ (за завършили други специалности)

Уважаеми студенти от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили други специалности),

Във връзка с предстоящото стартиране на учебните занятия през зимния семестър се предвижда първа присъствена среща със студентите и курсовите им ръководители, на която ще бъдат дадени указания за провеждането на лекциите и упражненията и информация за предстоящото обучение. Тази среща ще се проведе във Факултета по науки за образованието и изкуствата на 18.11.2022 (петък) от 13 ч. за I поток в зала 230 и от 10 ч. за II поток в зала 230.

Разпределението на студентите в потоци и групи ще бъде съобщено допълнително по-късно

Разписите за зимния семестър са в процес на подготовка, като обучението ще стартира на 21 ноември и ще бъде с продължителност около 1 месец (следете сайта на ФНОИ за качването на разписите ТУК).