In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 23 март 2023 г. ни напусна художникът доц. Драган Немцов, дългогодишен преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Поклонението ще се състои на 26 март 2023 г. (неделя) от 14.30 в храм „Св. София“.

2-doc. Dragan Nemcov

Драган Немцов е роден през 1935 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия, след което продължава образованието си в Художествената академия, където завършва специалност „Живопис“ в класа на проф. Дечко Узунов. Член на Съюза на българските художници от 1963 г.

Участник в повече от 100 национални и групови изложби, той представя своето творчество и в множество самостоятелни изложби в редица градове в страната и в чужбина. Последната му самостоятелна изява беше изложбата „София с две лица“, състояла се през декември 2022 г. в Столичната библиотека, а през януари 2023 г. се включи като специален гост в изложбата „Вертикала & Хоризонтала“ в галерия „Алма матер“ в Софийския университет.

Драган Немцов е основоположник на специалност „Изобразително изкуство“ в Софийския университет, дългогодишен преподавател по методика на обучението по изобразително изкуство във Факултета по науки за образованието и изкуствата (тогава все още Факултет по начална и предучилищна педагогика) и хоноруван доцент в Националната художествена академия. Беше ръководител катедра „Естетическо възпитание“, заместник-декан на факултета. В продължение на години е секретар на Националния комитет на InSEA – Международното общество за обучение чрез изкуство към ЮНЕСКО.

Автор е на множество учебници и учебни пособия по изобразително изкуство.

Носител е на орден „Кирил и Методий“ I степен и на почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски” със синя лента.

Драган Немцов оставя ярка следа в развитието на художественото образование в България и светъл спомен в сърцата на поколения студенти, негови възпитаници.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Допълнителна сесия за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение на специалностите от фнои, ОКС „Бакалавър“

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна сесия за неположени изпити за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение ОКС „Бакалавър“ за всички специалности в периода от 27.03.2023 г. до 10.04.2023 г. Студентите, които имат неположи изпити, за да се явят на допълнителната сесия е необходимо в срок от 6 март до 13 март 2023 г. да подадат електронно заявление  чрез инспекторите „студенти“ ОКС бакалавър до Декана на ФНОИ,  /свободен текст/ в което се описват изпитите на които желаят да се явяват и титулярите на дисциплините.

За изпити с които студентите са записани условно в 4 курс се заплаща съответната такса.

Eлектронните адреси на инспекторите – студенти са:

Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg

Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg

Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg

Графикът за изпитите за допълнителната сесия ще бъде качен на сайта на Факултета в срок до 23.03.2023 г.

КАРИЕРНО СЪБИТИЕ ВЪВ ФНОИ – 19 ЯНУАРИ 2023 Г.

На 19 януари 2023 г. в зала 230 зала на ФНОИ се проведе кариерно събитие.

То бе ръководено от проф. Мира Цветкова-Арсова – координатор на Кариерния център на ФНОИ и от кариерните консултатни от Кариерния център на Ректората на СУ – г-жа Надя Стоянова и г-жа Мария Илиева.

Присъстваха студенти от 1 и 2 курс на почти всички специалности от ФНОИ.

Кариерното събитие бе открито от Декана на ФНОИ – проф. Милен Замфиров. 

След това проф. Мира Цветкова-Арсова направи кратко въведение, като разказа за дейността на Кариерния център на ФНОИ, насърчи студентите да следят разнообразните обяви, които се качват ежеседмично на сайта на ФНОИ в секция Кариерно развитие, и обясни замисъла на събитието, а именно студентите още от първи курс да мислят за своето бъдещо кариерно развитие, да търсят най-добрата за тях кариерна реализация и изява.

Г-жа Надя Стоянова и г-жа Мария Илиева проведоха няколко много интересни ролеви игри с присъстващите с цел да ги насочат към това към какво е  важно за тях в бъдещата им работа, какви са собствените им силни страни и пр. След това те отговориха на различни въпроси, споделиха полезни уеб-страници и насърчиха студентите да се записват винаги, когато имат необходимост, за кариерна консултация при тях.

Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2023/2024 г.  – срок: 10 март 2023 г.

Информация може да намрите тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/01/18/selection_students_2023-2024_1/

За предварително уточняване на академичните дисциплини в приемащия университет: r.engels@fppse.uni-sofia.bg  – проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, Еразъм координатор на ФНОИ

Кариера за теб

На 19 януари 2023 г. от 10.00 часа в 230 зала ще се проведе кариерно събитие за всички първокурсници на ФНОИ.

То ще се води от кариерни консултанти от Ректората и от ръководителя на кариерния център на ФНОИ – проф. Мира Цветкова-Арсова.

Кариерното събитие ще има интерактивен характер.

Поканваме колегите от 1 курс на всички специалности от ФНОИ да вземат участие и да научат повече за възможностите си за бъдещата си реализация, за новите изисквания на пазара на труда, за уменията да откриват сами своите силни и по-слаби качества и ….. още много!!

Събитието е със свободен достъп. Заповядайте!