Юбилеен сборник „140 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ И ХОРИЗОНТИ“: достъп до безплатно електронно издание
140 години предучилищно образование в българия: постижения и хоризонти“. Юбилеен сборник по случай 140-годишнината от откриването на първата детска градина в България. Съставител и научен редактор: проф. дн Розалина Енгелс-Критидис. УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, ISBN 978-954-07-5471-0

Сборникът съдържа 55 доклада, представени на Юбилейния национален научен форум с международно участие „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“ (23 и 24 юни 2022 г., гр. София), организиран от Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ и Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, по случай 140-годишнината от откриването на първата детска градина в България, основана през 1882 г. в гр. Свищов от Никола Живков. Автори в сборника са 64 участници с доклади – 40 университетски преподаватели, 18 детски учители, 2 директори на детски градини, 2 психолози, 1 ресурсен учител и 1 докторант.

С благодарност към Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,  Декана на ФНОИ проф. дпн Милен Замфиров и съставителя на сборника проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, публикуваме линк за достъп към изданието:

140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти – Електронно издание (unipress.bg)

Фотокадри от Юбилейния форум „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“, на който бяха представени докладите, публикувани в сборника, можете да видите на следния линк: https://omep-bg.org/2022/06/28/yubilejniyat-natsionalen-nauchen-forum-140-godini-preduchilishtno-obrazovanie-v-balgariya-postizheniya-i-horizonti-forum-v-kadri/

ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „140 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ И ХОРИЗОНТИ“

ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „140 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ И ХОРИЗОНТИ“ – 23 и 24 юни 2022г. –  Аула, Зала 1 и Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“

Програма

Неприсъствени държавни практико-приложни изпити – юни 2022

Държавни практико-приложни изпити – ОКС Бакалавър

Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предучилищна педагогика)“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73703 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предучилищна педагогика)“, задочно обучение, ОКС „Бакалавър“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73704 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73705 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73706 ключ за самозаписване: 1235

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ-Специалност „Логопедия“ редовно обучение, ОКС „Бакалавър“
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73723 ключ за самозаписване: 1235

Държавни практико-приложни изпити – ОКС Магистър

Държавен практико-приложен изпит –  магистърска програма „Предучилищна педагогика“ (за завършили други специалности), юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73707 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73708 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (след професионален бакалавър), юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73709 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Специална педагогика“ ЗАДОЧНО обучение, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73712 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Жестов език в образованието“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73713 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Слухово-речева рехабилитация“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73714 ключ за самозаписване: 1235

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ- „Логопедия“, редовно обучение /за завършили други специалности/ ОКС „Магистър“
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73724 ключ за самозаписване: 1235

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ- „Логопедия“, задочно обучение /за завършили други специалности/ ОКС „Магистър“
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73726 ключ за самозаписване: 1235

Присъствена държавна изпитна сесия – септември 2022 г. образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – в 9.30ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалностите: ОКС „бакалавър“ – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – част Начална училищна педагогика ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалностите към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити ще бъде качен допълнително/

15 СЕПТЕМВРИ 2022г.:

  • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ В МУДЪЛ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В КОИТО Е ПРЕДВИДЕН ПО УЧЕБЕН ПЛАН

16 СЕПТЕМВРИ 2022 г.:

  • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

19 СЕПТЕМВРИ 2022г.:

  • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ (ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“): НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение (БАКАЛАВРИ) за част „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ;

  • ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

20 СЕПТЕМВРИ 2022г.:

  • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 8:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ“ – редовно обучение;

Защитите са за студентите от ОКС „бакалавър“ във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове. /Вижте тук/.

Срок за подаване на заявления за допускане до държавна изпитна сесия:  

от 7 до 9 септември 2022 г., като студентите които завършват със защити на дипломни работи при успешно преминаване на  Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи си подават своите  заявления в същия срок – 7 – 9 септември 2022 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. септември 2022 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Електронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:
Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg

Майсторски клас по куклено изкуство пред учители и ученици от българското малцинство в Цариброд, Република Сърбия се проведе в деня на светите братя Кирил и Методи

По повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност делегация от Министерството на външните работи посети гр. Цариброд, Р Сърбия и взе участие в тържествата на българското национално малцинство. В делегацията участва и доц. д-р Данка Щерева, преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата.

След празничната програма по повод патронния празник на гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, които представиха рецитала „Наше българско свещено слово“, доц. д-р Щерева проведе майсторски клас по куклено изкуство в Културния дом на Цариброд, който беше съпътстван с образователна дискусия.

От името на министъра на външните работи Теодора Генчовска на театралната група към Културния дом на града бяха дарени два комплекта учебен куклен театър, като целта е децата с българско самосъзнание от предучилищна и начална училищна възраст да имат възможност да се докоснат до атмосферата на драматичното куклено изкуство на роден език. Учебният куклен театър предоставя алтернативен начин за усвояване и затвърждаване на българския книжовен език и утвърждаване на етнокултурна идентичност.

Българската делегация посети и Градската библиотека, където разговаря с просветни и културни дейци от Цариброд. Сред тях беше и младата писателка от български произход Елизабета Георгиев, която твори на български и сръбски език поезия и проза за възрастни и деца.

Изложба

На 27 май 2022 г. в галерия „Алма Матер“ в Ректората на Софийския университет ще се открие изложбата „Изкуство за промяна. Социални и екологични проблеми в плаката“.

Изложбата включва плакати, създадени от студенти и преподаватели от Института за изящни изкуства към Университета на Силезия в Катовице (Полша). Всеки плакат поставя ключов за съвременния свят социален или екологичен проблем. Чрез своите проекти художниците се надяват да подтикнат към размисъл и да предизвикат дискусия, свързана с климата и с ограничаването на антропогенното въздействие върху световните екосистеми.

Куратор на изложбата е д-р Агата Строничивилк – преподавател и изследовател в Института за изследване на изкуствата към Университета на Силезия. Тя е гост на Факултета по науки за образованието и изкуствата по проекта Transform4Europe

Вернисаж: 18.30 – 20.00 часа.

Кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2022/2023 г. в СУСИ

На вниманието на всички студенти!!!!

Обявена е кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2022/2023 г. в СУСИ.

За студентите в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 20.05.2022 до 10.06.2022 г.

За студентите в РЕДОВНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 20.05.2022 до 24.06.2022 г.

Студентите от ПНУП р.о. и ПНУП з.о., които ще бъдат в 4 курс през уч. 2022/2023 г., трябва да посочат една избираема дисциплина и една факултативна.

Моля, влезте в СУСИ!!!

Публична лекция

3 юни (петък) в 313 ауд. от 9,15

Гост-лектор

проф. д-р Маркус Шренк

Педагогически университет Лудвигсбург

(партньор на ФНОИ по програма Еразъм+)

Тема: „Визуалното възприемане“ като тема в обучението по човекът и природата

Ще се радваме на Вашето присъствие.