Докторантско училище

Съгласно Решение на ДС на ФНОИ от 20 ноември 2020 г. /протокол № 30/ за да стартира курс, трябва да бъдат записани минимум 3 човека, ако са по-малко,  докторантите се насочват към друг курс.

КУРСОВЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024:

Част I: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ:

 1. Интерпретация на научна литература – доц. д-р Лора Спиридонова
 2. Дидактически технологии в технологичното обучение /Технологии и предприемачество/ – проф. д-р Николай Цанев
 3. Методология на емпиричното педагогическо дисертационно изследване – проф. д-р Цецка Коларова
 4. Подготовка и разработване на критичен теоретичен анализ на литературни източници по проблема на дисертацията /работа с каталог и анализ на натрупани теоретични източници по определен проблем/ – проф. д-р Емилия Евгениева
 5. Основи на обучението на деца и ученици от аутистичния спектър – проф. дпн Мира Цветкова-Арсова
 6. Linguistic Features of Foreign Language Acquisition in Childhood – Prof. Ekaterina Sofronieva, PhD.

Част II: ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ:

 1. Образование и фамилни интеракции  – проф. дн Радослав Пенев
 2. Сравнително предучилищно образование  – проф. дн Розалина Енгелс
 3. ИКТ в изследователската работа по технологии и предприемачество   – проф. д-р Николай Цанев
 4. Проучване и анализ на добри педагогически практики – проф. дн Любен Витанов
 5. Ефективно управление на стреса и себерегулация – проф. д-р Маргарита Бакрачева
 6. Насоки при подготовката на научна статия – проф. дпн Милен Замфиров
 7. Презентация и портфолио на работата по дисертационния проблем – проф. д-р Емилия Евгениева
 8. Електронни и електроакустични музикални инструменти в музикално-педагогическата практика – доц. д-р Веселин Караатанасов
 9. Empathy and Communication in Education – Prof. Ekaterina Sofronieva, PhD.
 10. Comparative Preschool Education – Prof. Rozalina Engels, DSc.

АРХИВ

За мнения и препоръки:
проф. дпн Милен Замфиров – Декан на ФНОИ
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

проф. дн Розалина Енгелс-Критидис – Зам. декан докторанти, докторантско училище и мобилност
r.engels@fppse.uni-sofia.bg

За въпроси:

Петя Русева – инспектор УД
p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg тел.: 02/9706 246