Докторантско училище

Докторантски курсове 2020 г.

Творческо опериране с научна литература. Проф. дпн Цветанка Ценова. 30 ч. лекции. ccenova@uni-sofia.bg
Подготовка и разработване на критичен теоретичен анализ на литературни източници по проблема на дисертацията (работа с каталог и анализ на натрупани теоретични източници по определен проблем). Доц. д-р Емилия Евгениева, Ас. д-р Мария Валявичарска. 15 ч. лекзии и 15 ч. упражнения. e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg
Презентация и портфолио на работата по дисертационния проблем. Доц. д-р Емилия Евгениева, Ас. д-р Мария Валявичарска. 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения. e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg
Основни принципи при разработването на дисертационен труд. Доц. дпн Милен Замфиров. 30 ч. лекции m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg
Невропсихологични аспекти на детската възраст. Проф. дпсн Нели Василева. 30 ч. лекции nnvasileva@uni-sofia.bg

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Форма на обучение: редовна и задочна

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

Форма на обучение: самостоятелна

Предучилищна педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Начална училищна педагогика
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

Заявление за включване в курс

Заявление за допускане до предварително обсъждане

Протокол за изпит

За въпроси, мнения и препоръки:
доц. дпн Милен Замфиров – координатор на докторантското училище
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски