Музикални и мултимедийни технологии /за завършили други специалности/

А. Форма и срок на обучение:
редовна ; 3 семестъра /1,5 години/.

Б. Професионална реализация:
Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър, и формират необходимите компетенции за успешна реализация като:

  • Музикални редактори;
  • Медийни дизайнери;
  • Специалисти дигитален аудио – монтаж и звукообработка;
  • Ръководители на извънкласни и извънучилищни курсове по мултимедийни технологии, по тонрежисура и виртуални медийни технологии
  •  Преподаватели по различни други курсове в областта на звукозаписа, по        мултимедийни технологии,     тонрежисура и виртуални технологии.

Г. Администриране.
– Ръководител – проф. д-р Адриан Георгиев
Кабинет 219       сл. тел. 02 9706 245 e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg

Инспектор – Милка Белева
Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234