Pre-school and Media Pedagogy

Катедра "Предучилищна и медийна педагогика" подготвя квалифицирани педагогически специалисти с висше образование за нуждите на предучилищното и началното образование, чуждоезиковото обучение, медийната и художествената комуникация, конкурсни административно-управленски, научни, научно-помощни и експертни длъжности.

Преподавателски състав:

проф. дн Радослав Пенев

Ръководител катедра
Pre-school and Media Pedagogy
– Теория и технология на семейното възпитание в детството.
– Предучилищна педагогика.
– Феноменът „агресия“ в детството.
– Педагогическо образование на родителите.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221
rpenev@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник 10:00 - 12:00 ч.

проф. дн Лучия Малинова

– Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст.
– Дидактика на изобразителното изкуство.
– Модели и механизми на взаимодействието „дете – изкуство“.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 509, сл. тел. 02 9706220
langelova@uni-sofia.bg
Приемно време: Сряда 11:00 - 13:00 ч.

проф. д-р Любослава Пенева

– Педагогика на ранното детство.
– Приемственост в образователните структури в периода на детството.
– Стандарти за ранно детско развитие и образование.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 510, сл. тел. 02 9706216
lpeneva@uni-sofia.bg
Приемно време: Понеделник 15:00 - 17:00 ч.

проф. дн Розалина Енгелс-Критидис

– Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.
– Предучилищна педагогика.
– Изследователски технологии в предучилищното образование.
– Сравнително предучилищно образование.
– Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 503, сл. тел. 02 9706 271
r.engels@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Четвъртък 10:00 - 12:00 ч.

проф. дн Данаил Данов

– Медиазнание.
– Медийна педагогика.
– Журналистически жанрове и формати.
– Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 510, сл. тел. 02 9706 216
dkdanov@uni-sofia.bg
Приемно време: Сряда 12:00 - 14:00 ч.

проф. д-р Екатерина Софрониева

– Лингвистични особености на ранното чуждоезиково обучение
– Методика на обучението по чужд език.
– Емпатия и комуникация в чуждоезиковото взаимодействие.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 511, сл. тел. 02 9706 218
e.sofronieva@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Сряда 11:00 - 13:00 ч.

доц. д-р Лора Спиридонова

– Предучилищна педагогика.
– Педагогически технологии на игровото взаимодействие.
– Интеркултурно образование.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221
loraih@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник 12:00 - 14:00 ч.

доц. д-р Милка Терзийска

– История на педагогиката и българското образование.
– История на детството
– Психолого-педагогически основи на информационната култура.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет  315, сл. тел.  029706279
m.terzijska@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник 12:00 - 14:00 ч., Сряда      12:00 - 14:00 ч.

доц. д-р Галина Георгиева

– Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности.
– Педагогика на математиката в предучилищна възраст.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 508, сл. тел. 02 9706 219
g.georgieva@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Понеделник 11:00 - 13:00 ч., Четвъртък     10:00 - 11:00 ч.

доц. д-р Магдалена Стоянова

– Педагогика на взаимодействието „дете-среда”.
– Предучилищна педагогика.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221
m.stoianova@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова

– Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст.
– Дидактика на изобразителното изкуство.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220
mihajlovan@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник 12:00 - 14:00 ч., Четвъртък 10:00 - 14:00 ч.

гл. ас. д-р Христина Белева

– Чужд език – практически курс.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 511, сл. тел. 02 9706 218
hnbeleva@uni-sofia.bg
Приемно време:
Четвъртък 8:00 – 9:00 ч. и 13:00 - 14:00 ч.
Петък 12:00 – 13:00 ч. и 15:00 - 16:00 ч.

гл. ас. д-р Гергана Минковска

– Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст.
– Извънкласна дейност по физическо възпитание.
– Методика на обучението на физическото възпитание на учениците.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 503, сл. тел. 02 9706 271
gminkovska@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник  9:00 - 13:00 ч.

Гл. ас. д-р Стефан Марков

Теория на масовата комуникация
Интеркултурна комуникация
Маркетинг и реклама
Мениджмънт на комуникацията
Журналистически жанрове и формати

– Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220
skmarkov@uni-sofia.bg
Приемно време:
Понеделник  09:00 – 11:00 ч.
Четвъртък 10:00 - 12:00 ч.

гл. ас. д-р Мартин Ненов

– Чужд език – практически курс

– Линк към Авторите с информация за публикации

Кабинет 511, сл. тел. 02 9706 218
mnnenov@uni-sofia.bg

Приемно време:

сряда: 12:00 - 14:00 ч.

четвъртък 12:00 - 14:00 ч.

ас. Габриела Валентинова-Методиева

Практически часове:
– Предучилищна педагогика.
– Предучилищна педагогика и социална интеграция.
– Педагогика на конструктивно-техническите и битови дейности.
– Педагогически технологии на игрово взаимодействие.
– Хоспитиране.
– Текуща педагогическа практика.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 508, сл. тел. 02 9706219
gpvalentin@uni-sofia.bg
Приемно време: Понеделник  11:00 – 12:00 ч. и 14:00 - 15:00 ч., Сряда 12:00 – 14:00 ч.

ас. Катя Стоянова

Практически часове:
– Дигитални медии.
– Теория и история на връзките с обществеността.
– Медийна педагогика.
– Мениджмънт на медийната и художествената комуникация.
– Журналистически жанрове и формати.
– Текст и интерпретация в медиите и изкуството.
– Маркетинг и реклама.
– Теория на масовата комуникация.
– Анимация и дизайн за деца.
– Изследване на детската аудитория.
– Модели и механизми на взаимодействие „дете – медийна комуникация“.
– Хоспитиране.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220
kdstoyanov@uni-sofia.bg
Приемно време: Понеделник  14:00 – 16:00 ч., Сряда 14:00 - 16:00 ч.

ас. д-р Диана Андонова

Практически часове:
– Предучилищна педагогика.
– Основи на предучилищната педагогика.
– Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.
– Приложни техники за творчество в детска градина – подготовка за четене и писане.
– Хоспитиране.
– Текуща педагогическа практика.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 503, сл. тел. 02 9706 271
dzandonova@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник  12:00 - 16:00 ч.

ас. Мирослава Андонова

Практически часове:

Педагогика на взаимодействието "дете - среда"
Педагогика на математическа култура в предучилищна възраст
Педагогически технологии на игровото взаимодействие
Приложни техники за творчество в детската градина - игрово-образователни
Приложни техники за творчество в детската градина - конструктивни
Приложни техники за творчество в детската градина - природонаучни

Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 508, сл. тел. 02 9706219
miroslavva@uni-sofia.bg
Приемно време:
Понеделник - 12:00 - 14:00ч
Вторник - 12:00 - 14:00ч

инспектор Емилия Вълчева

Инспектор учебна дейност
катедра „Предучилищна и медийна педагогика“

Кабинет 501, сл. тел. 02/9706 215
e.vulcheva@fppse.uni-sofia.bg

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“

проф. дн Божидар Ангелов

– Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.
– Медийна педагогика.
– Модели и механизми на взаимодействието “дете – масова комуникация”.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 501, сл. тел. 02 9706217
b.angelov@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 10-12.

проф. дн Мария Баева

– Предучилищна педагогика.
– Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности.
– Психолого-педагогически основи на информационната култура.
– Приобщаващо образование.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 508, сл. тел. 02 9706219
mkbaeva@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 12-14

проф. д-р Весела Гюрова

– Предучилищна педагогика.
– Педагогически технологии на игровото взаимодействие.
– Образователни технологии в предучилищна възраст.
Линк към Авторите с информация за публикации:

Кабинет 507, сл. тел. 02 9706221
v.giurova@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник – 11-12; сряда – 14-15

en_USEnglish