Новини

06.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Среща между Деканското ръководство, студенти и представител на Казахския национален педагогически университет „Абай“,  гр. Алмати, Казахстан

На 05 октомври 2023 г. се състоя среща на Декана проф. дпн Милен Замфиров със  Сейсенбеков Ерлан, професор в катедра „Физическа култура и спорт“ при Казахския националния педагогически университет „Абай“....
Прочетете още
05.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Онлайн обучение за периода на държавните изпити 23, 24, 25, 26 и 27 октомври 2023

Във връзка със Заповед на Декана № 115/ 5.10.2023 г. и провеждане на държавните изпити в ОКС „Магистър“, Факултетът по науки за образованието и изкуствата уведомява студентите на ФНОИ, ОКС...
Прочетете още
05.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Отмяна на учебните занятия

Във връзка със Заповед на Декана № 116/ 5.10.2023 г. и провеждане на Общо събрание на ФНОИ на 31.10.2023 г., Факултетът по науки за образованието и изкуствата уведомява студентите на...
Прочетете още
05.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Във връзка със записване на новоприетите магистри за уч. 2023/2024 г., администрацията на ФНОИ ще обслужва, за периода от 9.10.2023 г. до 13.10.2023 г., само новоприетите магистри.
Прочетете още
05.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Записване на новоприетите студенти в ОКС Магистър за учебната 2023-2024 г.

Записването на приетите кандидати ще се извърши от 9.10 до 13.10.2023 г. от 09 до 17 часа в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА...
Прочетете още
27.09.2023 / ФАКУЛТЕТ

График за Официално откриване на учебната година 2023/2024 г. за първи курс на студентите от Факултета по науки за образованието и изкуствата на 02.10.2023 г. от 13,00 часа по специалности, адрес ул. „Шипченски проход 69А“

Предучилищна и начална училищна педагогика   - 230 зала Начална училищна педагогика и чужд език – 301 зала Предучилищна педагогика и чужд език – 500 зала Физическо възпитание и спорт –...
Прочетете още