Новини

16.05.2024 / ФАКУЛТЕТ

Кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2024/2025 г. в СУСИ

На вниманието на всички студенти!!!! Обявена е кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2024/2025 г. в СУСИ. За студентите в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 20.05.2024 до...
Прочетете още
08.05.2024 / ФАКУЛТЕТ

Публична академична лекция

На 15.05.2024 г. от 12:00 часа в  зала 213 на ФНОИ  ще се проведе публичната академична лекция на  доц. д-р Александър Ранев на тема „Позитивен подход при работа с деца...
Прочетете още
03.04.2024 / ФАКУЛТЕТ

Присъствена държавна изпитна сесия – юни 2024 г. образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и “Магистър”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – часът и...
Прочетете още
28.03.2024 / ФАКУЛТЕТ

Резултати от държавните изпити през март 2024 г.

Уважаеми колеги, Оценките от проведените държавни изпити през март 2024 г., може да видите тук: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103535
Прочетете още
28.03.2024 / Кариерно развитие, ФАКУЛТЕТ

КАРИЕРНО СЪБИТИЕ

На 27 март 2024 г. от 9.30 до 11.00 ч.  в зала 313 на ФНОИ КАРИЕРНИЯТ ЦЕНТЪР НА ФНОИ СЪВМЕСТНО СЪС SOS Детски селища България проведе КАРИЕРНО СЪБИТИЕ. Присъстваха над...
Прочетете още
14.03.2024 / ФАКУЛТЕТ

Конкурс за студенти и докторанти за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „BEYOND BORDERS“

Конкурс за студенти и докторанти за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „BEYOND BORDERS“ – Заминаващи студенти (uni-sofia.bg) Срок за кандидатстване: 21 март 2024г., 17:00ч.
Прочетете още
21.02.2024 / ФАКУЛТЕТ

Важно съобщение за абсолвентите ОКС „МАГИСТЪР“ на ФНОИ. Дейности, които следва да се изпълняват преди и след церемонията по връчване на дипломите на абсолвентите от ФНОИ на 7.03.2023 г.

Уважаеми абсолвенти, За получаването на Вашите дипломи на 7.03.2023 г. е необходимо да следвате следните стъпки: Във фоайето пред Аулата на Университета влизате  през мястото, обозначено като ВХОД.  На МАСА...
Прочетете още