Новини

27.02.2023 / ФАКУЛТЕТ

Допълнителна сесия за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение на специалностите от фнои, ОКС „Бакалавър“

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна сесия за неположени изпити за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение ОКС „Бакалавър“ за всички специалности в периода...
Прочетете още
20.01.2023 / Кариерно развитие, ФАКУЛТЕТ

КАРИЕРНО СЪБИТИЕ ВЪВ ФНОИ – 19 ЯНУАРИ 2023 Г.

На 19 януари 2023 г. в зала 230 зала на ФНОИ се проведе кариерно събитие. То бе ръководено от проф. Мира Цветкова-Арсова - координатор на Кариерния център на ФНОИ и...
Прочетете още
19.01.2023 / ФАКУЛТЕТ

Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2023/2024 г.  – срок: 10 март 2023 г.

Информация може да намрите тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/01/18/selection_students_2023-2024_1/ За предварително уточняване на академичните дисциплини в приемащия университет: r.engels@fppse.uni-sofia.bg  - проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, Еразъм координатор на ФНОИ
Прочетете още
10.01.2023 / ФАКУЛТЕТ

Кариера за теб

На 19 януари 2023 г. от 10.00 часа в 230 зала ще се проведе кариерно събитие за всички първокурсници на ФНОИ. То ще се води от кариерни консултанти от Ректората...
Прочетете още
10.01.2023 / ФАКУЛТЕТ

ПРИСЪСТВЕНА държавна изпитна сесия – март – април 2023 г. – образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; Държавните практико-приложни изпити на специалност ПНУП в...
Прочетете още
07.12.2022 / ФАКУЛТЕТ

Записване за избираеми курсове за летния семестър в СУСИ в ОКС „Бакалавър“

Факултетът по науки за образованието и изкуствата стартира от 12.12.2022 г. записване за избираеми курсове за летния семестър в СУСИ в ОКС „Бакалавър“, както следва: ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ: от 12.12. 2022...
Прочетете още
06.12.2022 / ФАКУЛТЕТ

Отмяна на учебни занятия 15.12.2022

Във връзка с тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2022 - ОКС Бакалавър и ОКС Магистър на Факултета по науки за образованието и изкуствата, се отменят учебните занятия...
Прочетете още
05.12.2022 / ФАКУЛТЕТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ

Дейности, които следва да се изпълняват преди и след церемонията по връчване на дипломите на абсолвентите от ФНОИ на 15.12.2022 г. в Аулата на СУ"Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител"...
Прочетете още