Новини

25.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Резултати от държавните изпити през октомври 2023 г.

Уважаеми колеги, Оценките от проведените държавни изпити през октомври 2023 г., може да видите тук: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=95705
Прочетете още
20.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Първа среща със студентите в ОКС Магистър „Специална педагогика“ и „Логопедия“

МП Логопедия - Iкурс,задочно обучение - 25.10.2023г., 13:00часа, зала 230 - ФНОИМП Специална педагогика -Iкурс,задочно обучение - 26.10.2023г., 15:00часа, зала 213 - ФНОИМП Специална педагогика и приобщаващо образование -Iкурс,редовно обучение...
Прочетете още
20.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Присъствена среща за студентите в магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“

Присъствената среща за студентите от първи курс в магистърска програма "Ранно чуждоезиково обучение в началните класове" ще се проведе на 30 октомври, 2023 г. от 12.00 ч. в зала 403...
Прочетете още
19.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Разпределение на студентите от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за други специалности – 4 семестъра по потоци и групи

1 ПОТОК: 1 ГРУПА  - от фак. № … ЕА4010315 до фак. № ….ЕА4010337; 2 ГРУПА - от фак. № … ЕА4010338 до фак. № ….ЕА4010360; 3 ГРУПА - от...
Прочетете още
16.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Годишник на СУ, ФНОИ, Книга Педагогически науки

През месец септември беше публикуван том 116 на Годишника на Софийски университет, ФНОИ, Книга Педагогически науки. В него можете да откриете интересни студии на български и чуждестранни автори. Годишникът вече...
Прочетете още
06.10.2023 / ФАКУЛТЕТ

Среща между Деканското ръководство, студенти и представител на Казахския национален педагогически университет „Абай“,  гр. Алмати, Казахстан

На 05 октомври 2023 г. се състоя среща на Декана проф. дпн Милен Замфиров със  Сейсенбеков Ерлан, професор в катедра „Физическа култура и спорт“ при Казахския националния педагогически университет „Абай“....
Прочетете още