Новини

18.09.2023 / ФАКУЛТЕТ

Резултати от държавните изпити през септември 2023 г.

Оценките от проведените държавни изпити през септември 2023 г., може да видите тук: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=92561
Прочетете още
26.07.2023 / ФАКУЛТЕТ

Съобщение

Във връзка с ползването на полагаем годишен отпуск от служителите на ФНОИ  студентите  през м. август 2023 г. ще се обслужват с намалено работно време от 10 ч. до 15...
Прочетете още
20.07.2023 / ФАКУЛТЕТ

Изпитна сесия септември 2023

Редовно обучение: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЛОГОПЕДИЯ ММТТ МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ МУЗИКА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ПРЕДУЧИЛИЩНА...
Прочетете още
12.07.2023 / ФАКУЛТЕТ

Присъствена държавна изпитна сесия – октомври 2023 г.  – образователно-квалификационна степен  “Магистър”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита - в 8.30ч....
Прочетете още
12.07.2023 / ФАКУЛТЕТ

Прием в ОКС Магистър за учебната 2023-2024 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2023/2024 г. ще се проведе, както следва: за места срещу заплащане...
Прочетете още
26.06.2023 / ФАКУЛТЕТ

Резултати от държавните изпити през юни 2023 г.

Уважаеми колеги, Оценките от проведените държавни изпити през юни 2022 г., може да видите тук: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88630
Прочетете още
21.06.2023 / ФАКУЛТЕТ

Присъствена държавна изпитна сесия – септември 2023 г. – образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита - в 9.30ч....
Прочетете още