Новини

20.04.2023 / ФАКУЛТЕТ

Тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата и церемония за връчване дипломите на завършилите студенти в ОКС Магистър през уч. 2021/2022 г.

Уважаеми абсолвенти, Информираме Ви, че на 17 май 2023 г. от 11.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ /бул. „Цар Освободител“ № 15/ ще се проведе тържествено...
Прочетете още
19.04.2023 / ФАКУЛТЕТ

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че в навечерието на Великден през страстната седмица ни напусна проф. д-р Борис Минчев /12.02.1951-11.04.2023 г./ – наш скъп колега, ценен...
Прочетете още
11.04.2023 / ФАКУЛТЕТ

Присъствена държавна изпитна сесия – юни 2023 г. образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и “магистър”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30ч....
Прочетете още
17.03.2023 / ФАКУЛТЕТ

Изпитна сесия юни-юли 2022-2023

Редовно обучение: Логопедия Изобразително изкуство Графичен дизайн Специална педагогика Физическо възпитание и спорт Предучилищна педагогика и чужд език Предучилищна и начална училищна педагогика Начална училищна педагогика и чужд език Медийна...
Прочетете още
27.02.2023 / ФАКУЛТЕТ

Допълнителна сесия за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение на специалностите от фнои, ОКС „Бакалавър“

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна сесия за неположени изпити за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение ОКС „Бакалавър“ за всички специалности в периода...
Прочетете още
20.01.2023 / Кариерно развитие, ФАКУЛТЕТ

КАРИЕРНО СЪБИТИЕ ВЪВ ФНОИ – 19 ЯНУАРИ 2023 Г.

На 19 януари 2023 г. в зала 230 зала на ФНОИ се проведе кариерно събитие. То бе ръководено от проф. Мира Цветкова-Арсова - координатор на Кариерния център на ФНОИ и...
Прочетете още
1 5 6 7 8 9 35