Графичен дизайн

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

 

Форма и срок на обучение
редовно обучение; 8 семестъра /4 години/

Насоченост, образователни цели

Бакалавърска програма „Графичен дизайн“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните форми на визуалните изкуства, които притежават художествен опит. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговарят на предизвикателствата, които стоят пред графичния дизайн в епохата на информационните технологии.

Обучение

Концепцията на специалността „Графичен дизайн“ е основана на идеята на балансирано изучаване на основни художествени дисциплини – „Рисуване и композиция“; „Живопис и цветознание“; „Графика и трхнологии“; „Скулптура и художествени конструкции“; „Декоративни изкуства и комбинаторика“; „Концептуални форми“, теоретични дисциплини – „История на световното и българското изобразително изкуство“; „Теория на художествения образ“, специални дисциплини – „Графичен дизайн“; „Софтуер за графичен дизайн и видеомонтаж“; „Фотография“. След четвъртия семестър студентите имат възможност да изберат един от двата профила: „Графичен дизайн – книга и печатна графика“ или „ Графичен дизайн и визуална комуникация“.

Професионална реализация

  • Графичен дизайнер в издателства, издателски и рекламни агенции, студия за графичен дизайн, визуални ефекти, уебдизайн
  • Специалисти по изкуство и култура в различни държавни, общински и  районни институции или неправителствени организации
  • Служители в школи за детско и младежко творчество. Художници на свободна практика

 

Администриране

– Ръководител – доц. Милена Блажиева
каб. 600В, сл. тел. 02 9706 263

– Инспектор – Валентина Едуард
каб. 3203, сл. тел. 02 9706 237

Учебен план

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

 

Форма и срок на обучение
редовно обучение; 2 семестъра
редовно обучение; 3 семестъра

Насоченост, образователни цели.
Магистърска програма „Графичен дизайн“ е насочена към завършилите бакалавърска степен от различни специалности, които имат интереси в областта на графичния дизайн.

Обучение

При разработката на учебния план и учебните програми по графичен дизайн са взети предвид нуждите на бизнеса, където се търсят специалисти с определени компетенции в областта на графичния дизайн – на специализирания софтуер и уеб дизайн, на рекламата, на издателската дейност. Заложени са дисциплини, които от една страна са свързани с утвърдена в практиката подготовка, а от друга – с иновациите в работата на графичния дизайнер.

Професионална реализация

Графичен дизайнер в издателства, издателски и рекламни агенции, студия за графичен дизайн, визуални ефекти, уебдизайн

 

Администриране

– Ръководител – проф. д. н. Лаура Димитрова
каб. 600А, сл. тел. 02 9706 275

– Инспектор – Милка Белева
каб. 603, сл. тел. 02 9706 234

bg_BGБългарски