Съобщения

Удължен срок за заявяване на статии

2022-05-12

Крайният срок за депозиране на статии в списанието е удължен до 30 май 2022 г.

Постъпилите статии ще преминат през процедура на двойно анонимно рецензиране.

Подробна информация за оформянето на текста и на файловете, които влизат в публикацията, можете да намерите на адрес:

Указания към авторите

Read more about Удължен срок за заявяване на статии

Текущ том

Том 2 № 2 (2021): ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Публикувано на: 2022-01-31

Целият том

Редакционна колегия

Съдържание

Добри педагогически практики

Виж всички томове