Съобщения

Подготовка на брой 2 за 2021 г.

20.09.2021

В ход е подготовката на втория брой за 2021 г. на сп. „Педагогически и социални изследвания“.

Крайният срок за депозиране на текстове е 10 ноември 2021 г.

Постъпилите статии ще преминат през процедура на двойно анонимно рецензиране.

Подробна информация за оформянето на текста и на файловете, които влизат в публикацията, можете да намерите на адрес:

Указания към авторите

Повече за Подготовка на брой 2 за 2021 г.

Текущ брой

Т. 4 Бр. 2 (2022): ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж всички броеве