Съобщения

Подготовка на брой 2 за 2021 г.

2021-09-20

В ход е подготовката на втория брой за 2021 г. на сп. „Педагогически и социални изследвания“.

Крайният срок за депозиране на текстове е 10 ноември 2021 г.

Постъпилите статии ще преминат през процедура на двойно анонимно рецензиране.

Подробна информация за оформянето на текста и на файловете, които влизат в публикацията, можете да намерите на адрес:

Указания към авторите

Read more about Подготовка на брой 2 за 2021 г.

Текущ том

Том 1 № 1 (2021): ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж всички томове