Съобщения

Удължен срок за заявяване на статии

2023-01-07

Крайният срок за депозиране на статии в списанието е удължен до 30 януари 2023 г.

Постъпилите статии ще преминат през процедура на двойно анонимно рецензиране.

Подробна информация за оформянето на текста и на файловете, които влизат в публикацията, можете да намерите на адрес:

Указания към авторите

Read more about Удължен срок за заявяване на статии

Текущ том

Том 3 № 1 (2022): ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж всички томове